Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření manželství (17.12.1988), které bylo podmínkou pro přidělení družstevního bytu, nám byl tento přidělen 1.3.1989. Členský průkaz vlastní bývalý manžel, ale v zápise o dohodě o odevzdání a převzetí družstevního bytu je údaj, že „společné členství manželů podle §175 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a článku 29 stanov družstva vzniklo“. 22.2.2011 jsme se na žádost manžela rozvedli.

Odstěhoval se do pronajatého bytu a mě a děti (21 a 18 let) nechal v bytě bydlet, dokud syn nedostuduje. To bude v červnu 2013. Potom bude soud o vyrovnání majetku (vypořádání společného jmění manželů SJM) a bývalý manžel chce po mně polovinu z ceny bytu. Podotýkám byt vlastní bytové družstvo, my máme termín převodu do osobního vlastnictví stanoven na rok 2029. Má na to právo? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Podle občanského zákoníku platí, že stane-li se jeden manžel za trvání manželství členem bytového družtsva, zakládá tento podíl i účast druhého manžela. Jinými slovy, za trvání manželství jste společně nabyli členská práva k družtevnímu bytu. Po rozvodu manželství zaniká i společné jmění manželů a zákon opět říká, že nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Pokud tedy majetkové vyrovnání nestihnete do uvedených 3 let, jste Vy i manžel vlastníky ideální poloviny členského podílu. Bez ohledu na skutečnost, kdy bude byt převeden do osobního vlastnictví, má manžel nárok na vyplacení částky z poloviny svého členského podílu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.