Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme smlouvu u ČEZ na odběr elektřiny a plynu.28.12.2011 jsme obdrželi fakturu za vyúčtování plynu kde byl přeplatek 8.800 Kč, splatnost byla 3.1.2012 a dodnes jsme peníze nedostali. Již jsme několikrát volali a nic se neděje. Prosím o radu jestli je jejich postup správný a zda můžeme nějakým způsobem peníze vymáhat. Děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Lze Vám v první řadě doporučit prostudovat smlouvu, kterou máte se společností ČEZ uzavřenou (resp. zejména Všeobecné obchodní podmínky, které jsou její součástí). Nelze vyloučit, že je zde zakotveno oprávnění společnosti ČEZ k ponechání přeplatku jako kompenzace v budoucnu splatných záloh (zálohy byste tedy nemusela v nejbližším období platit).

I pokud by ve Všeobecných obchodních podmínkách výše uvedené oprávnění společnosti ČEZ bylo skutečně zakotveno, máte rozhodně právo na vrácení přeplatku. Pokud nepomohl telefonický kontakt, lze Vám doporučit obrátit se na společnost ČEZ s písemnou výzvou k vrácení vyúčtovaného přeplatku v přiměřené lhůtě (kterou zároveň stanovíte). V této výzvě upozorněte společnost ČEZ na skutečnost, že v případě nevyhovění Vaší žádosti jste připravena hájit svá práva soudní cestou.

Pokud by společnost ČEZ na Vaší výzvu nereagovala, nezbude Vám, než se obrátit na soud s žalobou (a současným návrhem na vydání platebního rozkazu), v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti, přiložíte maximum důkazů (zejména tedy smlouvu se společností ČEZ, vyúčtování přeplatku, kopii veškeré písemné komunikace apod.) a budete se domáhat vyslovení povinnosti k uhrazení přeplatku, zákonného úroku z prodlení a nákladů soudního řízení (tj. soudního poplatku, popř. nákladů advokátního zastoupení).