Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěla bych se zeptat, zda zaměstnavatel postupuje správně? Převedl mě na jinou pozici, ale odmítá mi dát dodatek k pracovní smlouvě. Pracovala jsem na HPP 4 hodiny denně jako uklízečka, nyní pracuji jako fakturantka - ekonomka taktéž 4 hod. denně. Pobírám ČID. Při mém dotazu mi zaměstnavatel sdělil, že není důvod mi dávat dodatek, neboť platově je to naprosto stejné a měl by problém na Úřadě práce, protože na mé zaměstnávání dostává dotace od státu.

Nejsem jediná, koho převedl na jinou pozici a ani ti ostatní nedostali dodatky k pracovní smlouvě, dělají něco jiného a za stejné peníze, což se nám nelíbí. Firma zaměstnává hlavně invalidy kvůli dotacím. Všude se platy zvyšují, jen nám se už třetí rok nepřidává, pokud se zvedne minimální mzda, sníží se odměny. Prý máme být rádi, když pracujeme jen na poloviční úvazky. Nevíme, jestli máme právo se nějakým způsobem bránit. Prosím, poraďte mi, co dělat a jestli firma nepostupuje proti zákonu. Děkuji, Beáta.

ODPOVĚĎ:
Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednaný druh práce, čemuž zároveň odpovídá (jeho) právo (resp. zaměstnavatelova povinnost), aby mu zaměstnavatel přiděloval pouze práci, která byla sjednána a odpovídá sjednanému druhu práce.
Převedení zaměstnance na jiný druh práce je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým se mění obsah pracovního poměru. V jiných, než zákoníkem práce stanovených případech, zaměstnance nelze převést na jinou práci bez jeho souhlasu a takové převedení by bylo neplatné. Důvody převedení jsou uvedeny v § 41 odst. 1 zákoníku práce. Toto ustanovení v odst. 7 také říká, že zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.
Zaměstnavatel by proto měl v každém případě s Vámi převedení projednat a v situaci, kdy se "nevejde" do některého ze zákoných důvodů, uzavřít dodatek ke smlouvě, v případě, kdy se "vejde" do zákonných ustanovení, vydat písemné potvrzení.
Pokud máte důvod domnívat se, že zaměstnavatel nejedná v souladu s právními předpisy, je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdy může zaměstnanec odmítnout převedení na jiný druh práce?
  • Odmítnutí jiné práce než jaká je v pracovní smlouvě zaměstnancem - je to porušení pracovní kázně, pracovních povinností?