Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel mi ze dne na den, pouze ústně, zrušil smlouvu o pohotovostech (není to má hlavní pracovní smlouva). Je to v pořádku? nemám nárok na odstupné či náhradu ušlé mzdy? Smlouva o pohotovostech byla jako dodatečná smlouva k mé klasické pracovní smlouvě, původně byla na dobu určitou, nicméně po uplynutí doby pokračovala volně dál a zaměstnavatel mi pravidelně vyplácel mzdu za provedené pohotovosti. Děkuji, Mojmír

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve firmě která má finanční problémy. Výplaty chodí se zpožděním. Dluží dodavatelům. Majitel chce firmu "uspat" založit firmu novou. Nepotřebným zaměstnancům dát klasickou výpověď s dostupným. Zbytek zaměstnanců (týká se i mne) převést do nové firmy s menší mzdou, aby zachoval provoz. Musím souhlasit s převodem a novou pracovní smlouvu podepsat?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

16. května 2019 mi končí mateřská dovolená, MD. Pracovala jsem jako učitelka na střední škole, smlouva na dobu neurčitou, plný úvazek 21 hod. /týden; předměty český a německý jazyk. Na mateřské dovolené 6 let - 2 děti (2. mateřská dovolená navazovala na 1.). Zaměstnavatel mi nyní nabízí poloviční úvazek; Němčina se již na škole nevyučuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vracím se do zaměstnání po dlouhodobé pracovní neschopnosti. Moje místo je obsazeno jinou pracovnicí a zaměstnavatel mi nabídl jinou práci, ale na poloviční úvazek za poloviční mzdu. Má na to právo? Může mi snížit mzdu? Děkuji moc, s pozdravem, Simona.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem u zaměstnavatele podepsanou pracovní smlouvu, byli jsme dohodnutí že po skončení pracovní smlouvy na 1 rok na dobu určitou mi bude dána smlouva na dobu neurčitou. Toto mám uvedeno i přímo v pracovní smlouvě. Tato firma má vlastníky z Irska, toto je jejich "dceřinná společnost", vedení sídlí v Irsku. Máme svého výkonného ředitele, se kterým tato má první pracovní smlouva byla sjednána a dohodnuta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnán ve vedlejším pracovním poměru na dohodu o pracovní činnosti, uzavřené písemně na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 15 dní pro obě strany. Součástí smlouvy je odměna za hodinu práce. Nyní zaměstnavatel tento hodinový tarif snížil. Předloženou dohodu o změně podmínek DPČ jsem neakceptoval, ale byl jsem upozorněn, že od nového měsíce budu placen podle nového tarifu. Dotaz zní : Může zaměstnavatel jednostranně změnit parametry uzavřené smlouvy? Podle mého názoru má možnost využít výpovědní lhůty a smlouvu vypovědět, ale do doby ukončení pracovního poměru musím být placen podle původní smlouvy. Děkuji, Emil

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 2013 jsem na dobu neurčitou zaměstnancem akciové společnosti, kde jediným akcionářem je jedna právnická osoba.   2015 tato osoba spoluzaložila (s 20% obchodním podílem) jinou společnost s. r. o. s jiným IČ, stejným předmětem činnosti.   Zaměstnavatel požaduje, abych stejnou práci prováděla i pro novou s. r. o. za stejných platových podmínek, které byly sjednány s a. s. má na to právo?
Děkuji, Radka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud mi zaměstnavatel nabídne změnu plného úvazku na poloviční, preferoval bych, kdyby mi dal raději rovnou výpověď a tříměsíční odstupné. Mohu odmítnout nabídku sníženého pracovního úvazku a mít nárok na tříměsíční odstupné? Případně prosím o radu jak mám postupovat. Již nezvládám stále nové technologie, Jsem vyhořelý a mám deprese (bez lékařského potvrzení). Děkuji, Miroslav

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem ve svém prvním zaměstnání, na pozici optometristy, rok a dva měsíce. Místo výkonu práce ve smlouvě je uvedeno Slaný. V tomto městě také pobočka optiky byla, bohužel byl její provoz z ekonomických důvodů do konce měsíce října 2018 ukončen. Provozovatelem mi byla nabídnuta nová pozice a to pozice pojízdné optometristky, kterou jsem odmítla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji na 0,5 úvazek na smlouvu na dobu určitou od 4.9.2017 do 30.9.2018. V březnu 2018 dalo mnoho lidí ve firmě výpověď. Aby si firma udržela zaměstnance zareagovala vypsáním vnitropodnikové směrnice, kde zaměstnavatel garantoval, že všichni zaměstnanci dostanou od 5.4.2018 smlouvu na dobu neurčitou, 20% ke mzdě navíc, týden dovolené navíc.