Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám 11 měsíců do důchodu, v práci se začaly snižovat stavy a propouští, chtěl jsem se zeptat, zda existuje nějaká ochranná doba před důchodem, mistr mi tvrdí, že by mi měli platit na úřadu práce 100%, ale to se mi nezdá. Přeji příjemný den. Děkuji, Daniel.

ODPOVĚĎ:
V případě organizační změny zaměstnavatele (snižování stavu) Vám může zaměstnavatel dát výpověď dle § 52 písm. a- c) s tím, že vám náleží odstupné ve výši podle předchozích odpracovaných let u tohoto zaměstnavatele. Ochranná doba se na zaměstnance před důchodem nevztahuje.
V případě, že budete následně evidován na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, bude vám náležet podpora v nezaměstnanosti, a to po dobu rozhodnou dle věku, kdy si žádost podáte (do 50 let po dobu 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a více než 55 let po dobu 11 měsíců). Podpora v nezaměstnanosti Vám zcela jistě nebude vyplácena ve výši 100% platu nebo mzdy.
Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu (obecně, zákon stanoví další případy).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Podpora v nezaměstnanosti u zaměstnance propuštěného těsně před důchodem