Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1. Mohu dát výpověď zaměstnavateli v pracovní neschopnosti a jakým stylem? Nemám vycházky, jsem v léčebně - osobně nebo poštou nebo to může dát na podatelnu v práci manželka?
2. Dá-li mě zaměstnavatel výpověď, ze zdravotních důvodů - které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání, co to obnáší okamžitou výpověď k nějakému datumu?

Nebo je to 2. měsíční výpověď? Znění výpovědi může být, Dávám výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů? Je to právní formulace? A když se pak přihlásím na Úřad Práce budu mít nárok na celé plnění, podpory - 65%? Přikládám kopii výpovědi, kterou chci podat, je to správně?
XXX s. r. o. YYY 968, 57201 ZZZ
Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů
Vážení,
u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne 1.8.2008 zaměstnán jako skladník. Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem 31.10. 2018.
V XXX dne 29.8. 2018
Jan Novák …………………………….
Jméno a podpis zaměstnance
datum narození: 1.1.1970
adresa trvalého bydliště : Novákova 1, XXX
Převzal/a: datum, jméno, funkce, razítko a podpis zástupce zaměstnavatele

ODPOVĚĎ:
Výpověď musí být zaměstnavateli doručena prokazatelným způsobem. Můžete ji proto zaslat poštou - doporučeně, nebo ji může na podatelnu odnést Vaše maželka s tím, že by měla obdržet potvrzení o podání dokumentu s datem podání.
Text výpovědi je zcela v pořádku. Pokud bude výpověď podána takto, poběží dvouměsíční výpovědní doba. Je ale také možné využít § 56 odst. 1 písm. a zákoníku práce a okamžitě zrušit pracovní poměr. Toto ustanovení uvádí, že je možné okamžité zrušení ze strany zaměstnance, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.
Zdravotní důvody patří mezi vážné důvody uvedené v § 5 zákona o zaměstnanosti. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru z některých v daném ustanovení uvedených důvodů, nedochází ke krácení podpory v nezaměstnanosti (§ 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Okamžité zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů na neschopence, v pracovní neschopnosti, DPN