Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve firmě Globus jako prodavač, ve dvousměnném provozu. Může mi zaměstnavatel nařídit práci přesčas? Jestli ano, kolik hodin maximálně za měsíc a kolik dní dopředu mi to musí dát vědět? Může mi zaměstnavatel nařídit ten samý den, kdy jsem v práci, abych zůstal déle? Co když neuposlechnu, protože nemůžu?

Hrozí mi nějaký trest? Zaměstnavatel mi tvrdí, že máme roční fond hodin a proto si musíme nadpracovávat státní svátky, že je to vlastně "přeplánování" - je to v pořádku? Může mi zaměstnavatel převést přesčas do dalšího měsíce, kdy mi ho neproplatí, ale nutí mě odejít dříve domů? Pracuji také v mrazu, při -20, cca 1 až 2 hod, denně, mám nárok na příplatek? Zaměstnavatel mi tvrdí, že je už obsažen ve mzdě. Děkuji, Jeroným.

ODPOVĚĎ:
Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen "z vážných provozních důvodů", maximálně na osm hodin týdně a do limitu 150 hodin za rok. Do ročního limitu se nepočítají přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno.
Nad uvedený limit pak lze pracovat přesčas jen tehdy, když s tím zaměstnanec souhlasí. Ani v takovém případě to ale nesmí přesáhnout osm hodin týdně - tentokrát už se ale limit nepočítá pro každý týden zvlášť, ale jako průměr za určité období. To může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích - pouze v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit na 52 týdnů.
Za rok tedy nesmí přesčasová práce překročit 416 hodin.
Práce přesčas nemusí být oznámena předem, může být nařízena v okamžiku, kdy vznikne potřeba práci vykonat.
Podle § 114 odst. 1 zákoníku práce za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
Primárně Vám tedy zaměstnavatel musí práci přesčas zaplatit, volno je možné poskytnout pouze na základě dohody s Vámi. Volno musí být poskytnuto do 3 měsíců od přesčasové práce.
Pokud jde o příplatek za ztížené pracovní prostředí, nelze odpovědět jednoznačně. Zátěž chladem je podrobně popsána v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Je-li příplatek již obsažen ve mzdě, musí být ze mzdového výměru jasně zřetelné, kolik činí mzda a kolik příplatek.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nařízení práce přesčas v supermarketu ve dvousměnném provozu - může to zaměstnavatel (supermarket) udělat?
  • Poskytnutí náhradního volna po práci přesčas - pravidla, musí zaměstnanec souhlasit?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem