Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Mzdu mám určenou mzdovým výměrem, který je součástí pracovní smlouvy. Může mi zaměstnavatel snížit mzdu bez mého souhlasu? Když snížení mzdy nepodepíšu, můžu dostat výpověď? Lucie

ODPOVĚĎ:
Je-li mzdový výměr nedílnou součástí pracovní smlouvy, pak zaměstnavatel ke změnám pracovní smlouvy, a tedy i mzdy, potřebuje váš souhlas (§ 40 zákoníku práce). Pokud souhlas neudělíte a zaměstnavatel vám přesto mzdu sníží, platí, že nevyplatí-Li vám zaměstnavatel mzdu či její část do 15 dní po dni její splatnosti, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 56 písmob) zákoníku préce. Výpověd'várn muže dát jen z důvodů vymezených zákoníkem práce. Odmítnutí souhlasu ke snížení mzdy zaměstnancem důvodem k výpovědi dané zaměstnavatelem není.