Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V pátek 25.8.2017 jsem prodělala infarkt myokardu. Z důvodu nerozpoznání diagnózy včas i přes opakovanou návštěvu lékařů, došlo k rozsáhlému infarktu a trvalému poškození srdce (zvažuji stížnost na lékařskou komoru, což mi bylo doporučeno i jedním z lékařů). Do současné doby jsem v pracovní neschopnosti. Nyní mi končí podpůrčí doba nemocenského pojištění.

V psychiatrické léčebně pracuji 23 let jako všeobecná sestra u lůžka. Je to geriatrické oddělení kde je práce náročná jak fyzicky tak psychicky. A také se tam pracuje na 12hodinové směny, denní a noční. Závodní lékař z PL rozhodl, že nejsem schopná tuto práci nadále vykonávat z důvodu fyzické zátěže a také nočních služeb. Hlavní sestra mi nabízela práci na lehčím odd. , ale pouze na 12 hodinové služby, což je i tak pro mě zátěž. Tvrdí, že pro mě práci na 8 hod. služby nemá. Nyní musím řešit svou situaci hledáním a nástupem do nové práce, protože mi končí podpůrčí doba nemocenského pojištění. Chtěla jsem dát výpověď k 30.6.2018 dohodou ze zdravotních důvodů, s čímž hlavní sestra souhlasila. Po návštěvě závodního lékaře, jsem se dozvěděla, že pokud je to ze zdravotních důvodů, mám nárok na náhradu škody nebo odstupné za tři měsíce. Hlavní sestra při dřívějším rozhovoru tvrdila, že pokud je to ze zdrav. důvodů pouze na dva měsíce na hledání zaměstnání a nyní při dohodě o výpovědi se o odstupném nezmiňovala vůbec. Prosím o radu, zda na to mám nárok a jak mám postupovat. V pondělí 4.6.2018 s ní mám domluvenou schůzku. Děkuji moc a přeji hezký den. Juliana

ODPOVĚĎ:
Na úvod bych chtěla uvést, že něco jako výpověď dohodou neexistuje. Výpověď je jednostranný právní akt a dohoda je doustranný právní akt. Je možné dát buď výpověď nebo se domluvit se zaměstnavatelem a za určitých podmínek sepsat dohodu o ukočení pracovného poměru - to je dohoda.
Ale k Vašemu dotazu: podle § 67 odst. 1 zákoníku práce náleží odstupné zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů.
Důvod, díky němuž dochází k ukončení Vašeho pracovního poměru, je uveden pod písm. e) - zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
V takovém případě NÁROK NA ODSTUPNÉ ZAMĚSTNANCI NEVZNIKÁ. Odlišná úprava však může být obsažena v kolektivní smlouvě.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Náhrada škody za zanedbání zdravotní péče - nerozpoznání závažného onemocnění (infarkt myokardu)