Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn pracuje pod pracovní agenturou ve skladu na vysokozdvižném vozíku za minimální mzdu. V lednu 2018, když převážel jednu paletu, tak mu spadla a zboží na paletě v hodnotě 156.000 Kč se rozbilo. Pracovní agentura má pro všechny zaměstnance pojištěné - "Pojištění zodpovědnosti za škodu, " kde je spoluúčast 10%.

Chci se zeptat, zda náhrada škody se synovi vypočítává pro pojišťovnu z celkové částky tj. 156.000 Kč, nebo jen ze 4,5 násobku platu tj. 54.900 Kč? Tudíž musí hradit při 10% 15.600 Kč nebo 5.490 Kč? Děkuji, Blanka.

ODPOVĚĎ:
Přestože z Vašeho dotazu není bohužel možné zcela jasně dovodit, jak je Vámi zmiňovaný pojistný vztah nastaven, předpokládám, že zaměstnavatel Vašeho syna (agentura práce) je pojištěn pro případ, že jeho zaměstnanci způsobí u jiného zaměstnavatele (kam byli přiděleni) škodu. Dojde-li pak ke škodě, je mezi agenturou práce a pojišťovnou sjednána desetiprocentní spoluúčast agentury práce.
Je-li tomu tak, jak jsem popsal výše, bude se oněch 10% vypočítávat z pojistného plnění, které pojišťovna vyplatí, resp. by měla vyplatit (pokud by nahrazovala 100% škody), tedy z částky 156.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že 10% z této škody bude muset poškozenému nahradit agentura práce (jako spoluúčast), bude se na její straně jednat o škodu, kterou bude moci vymáhat po Vašem synovi (Váš syn by tedy měl svému zaměstnavateli nahradit škodu ve výši 15.600,- Kč). Je samozřejmě možné, že způsob výpočtu spoluúčasti je v pojistné smlouvě sjednán odlišným způsobem (přestože to nebývá zvykem).
Je-li pojistný vztah, o kterém se v dotazu zmiňujete, nastaven jiným způsobem, bude zapotřebí, abyste svůj dotaz doplnila.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Škoda způsobená obsluhou vysokozdvižného vozíku - zaměstnanec pracující přes pojištěnou pracovní agenturu