Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká odpovědnosti za škodu. Mám se svým zaměstnavatelem dohodu o hmotné odpovědnosti, ve které se uvádí má odpovědnost za svěřený majetek, materiál na skladě a pokladní hotovost. Také je zde uvedeno, že mám informovat zaměstnavatele, pokud zjistím závady v podmínkách, které mi brání v řádném hospodaření se svěřenými hodnotami.

Protože už jsem věděla o záměru zaměstnavatele provozovnu pronajmout, informovala jsem ho o nutnosti zápisu o množství a stavu zboží i majetku před a po pronájmu. To mi snad dosvědčí spolupracovnice, které to slyšely. V měsíci říjnu 2017 jsem onemocněla, poslala jsem klíče od mé kanceláře svému zaměstnavateli. Jsem v pracovní neschopnosti již jeden a půl měsíce, přesto jsem nebyla přizvána k žádnému předání hotovosti, inventuře zboží na skladě ani inventarizaci majetku. V této době byla celá provozovna, včetně skladů s našimi potravinami, pronajata k užívání na víkend cizí firmě. Pochybuji, že byla provedena inventura před a po skončení pronájmu, případně určeny odpovědné osoby. Obávám se, že mě může zaměstnavatel obvinit z případného manka. Chtěla bych odejít z tohoto zaměstnání (jsem v pracovní neschopnosti a již se nechci vrátit), budu muset předávat hotovost i sklad, i když mezitím proběhl pronájem a pracuje tam cizí paní na zástup za mě (nevím, jestli má podepsanou hmotnou odpovědnost). Poraďte mi, prosím, jak mám postupovat, aby nebyla poškozena moje pověst. Pracuji v této firmě již 9 let a nikdy jsem žádný problém neměla a ani jsem nebyla nikdy v pracovní neschopnosti. Tyto tlaky a překážky v práci ze strany zaměstnavatele začaly s nově jmenovaným vedením. Už nemůžu bez oznámení a sestavení otázek vedením ani telefonovat. Taky mi bylo sděleno, že „tady demokracie končí, nemůžete si říkat, co chcete“, takže Vás chci poprosit o diskrétnost. Doufám, že se mi podařilo situaci popsat srozumitelně. Děkuji za Váš čas a přeji pěkný den Ludmila.

ODPOVĚĎ:
Podle § 252 zákoníku práce platí, že zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit schodek zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.
Častým důvodem zproštění odpovědnosti za škodu je skutečnost, že zaměstnanec prokáže, že se svěřenými hodnotami měly možnost nakládat i osoby bez sjednané dohody odpovědnosti za tyto hodnoty.
A právě k této situaci pravděpodobně došlo ve Vašem případě. Pokud by při inventarizaci byl zjištěn schodek, můžete poukázat na výše uvedené ustanovení.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neprovedení inventury před a po pronájmu prostor se zbožím a odpovědnost za vzniklou škodu (manko)
  • Nezaviněné manko, nezaviněná škoda zaměstnancem