Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do 30.11.2017 jsem pracoval jako řidič u místní pekárny. Dne 30.11.2017 mi skončila tříměsíční výpovědní lhůta. Kolem 15.11.2017 jsem srazil srnu a lehce praskl přední nárazník. Oznámil jsem to zaměstnavateli a ten auto poslal na servis, nechal nárazník opravit a nic se mnou neřešil.

30.11.2017 když jsem skončil svůj poslední den mi byla předhozena faktura ze servisu na 3.000 Kč za sraženou srnu. K tomu mi bylo řečeno: "Tady máš tu fakturu a vyřiď si to přes svoji pojistku na blbost, částku ti strhneme z výplaty." Mám normální pracovní smlouvu, ve které mám přímo uvedenou částku bez jakýchkoli prémii či pohyblivých složek mzdy. Navíc jsem nehodu nemohl ovlivnit a nebyla samozřejmě způsobena ani záměrně. Řídil jsem brzo ráno ve tmě a srna mi skočila přímo pod auto při výkonu práce. V potvrzení při změně zaměstnání od zaměstnavatele mám i kolonku "Srážky ze mzdy" - samozřejmě nevyplněnou. Chtěl bych se tedy zeptat: Jak mi může zaměstnavatel vyhrožovat srážkou ze mzdy, když na to nemá právo, popřípadě jak se proti tomu bránit? Jak by se správně měla řešit nezaviněná srážka se zvěří služebním autem při výkonu práce? Dne 12.12.2017 si mám přijít vyzvednout výplatu za poslední odpracovaný měsíc = listopad. Na smlouvě (HPP) mám uvedeno 18.000 Kč měsíčně hrubého, tedy 14.500 Kč čistého. Jak správně postupovat, kdyby mi zaměstnavatel nezaplatil celou výplatu a strhl mi peníze za opravu auta? Děkuji, Filip

ODPOVĚĎ:
Podle § 250 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec  povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Podstatné tedy je, zda byla ke srážce přivolána policie a jaký byl výsledek jejího šetření. Pokud policie přivolána nebyla, je nutné vyjasnit, zda srážka se zvěří byla zaviněným porušením povinností zaměstnance. V případě kladné odpovědi by měl zaměstnavatel se zaměstnancem projednat výši požadované náhrady škody a písemně mu ji oznámit. To by měl učinit zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. Poté zaměstnavatel svému pracovníku obvykle předloží k podpisu písemné uznání jeho závazku uhradit škodu a dohodne se s ním na způsobu její úhrady. Klasickou formou úhrady jsou přitom srážky ze mzdy.
Podle § 146 zákoníku práce srážky ze mzdy smějí být provedeny jen
a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem,
b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance,
c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.
V případě, že zaměstnavatel provede srážku bez výše uvedených kroků, je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce kvůli nevyplacení části mzdy, případně podat žalobu ze stejného důvodu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Srážka z platu, mzdy - dopravní nehoda zaměstnance, kterou nezavinil (srážka se srnou)