Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V současné době řeším se studijním oddělením VŠEM uplatnění svého práva vyplývajícího z § 54a zák. 111/1998, o vysokých školách. Předmětem našeho sporu je, že studijní si moji žádost vykládá jako prodloužení termínu studia dle nařízení rektora 7/2014, čl. 1, které je zpoplatněno platbou za další studijní rok (40.000 Kč).

V nařízení rektora se hovoří o prodloužení studia v případě jeho neuzavření/neukončení studia do stanoveného termínu (standardní doba studia). V mém případě mám dle studijního plánu termín pro ukončení studia stanoven na 30.6.2019, což mi může kolidovat s předpokládaným termínem porodu, který je 8.7.2019.
Já se domnímám, že pokud zákon hovoří o právu na prodloužení lhůt tak by lhůta 30.6.2019 měla být prodloužena právě o těch 28 týdnů po které budu čerpat mateřskou dovolenou a nejpozději do těch 28 týdnu od porodu musím dokončit všechny studijní povinnosti. Nejedná se pak tedy o prodloužení studia dle čl. 1, nařízení rektora 7/2014 a škola není oprávněna požadovat platbu školného za další akademický rok.
Budu vám moc vdečna, jestli mi potvrdíte nebo vyvrátíte, že si znění zákona vykládám správné. Mám v plánu sice vše stihnout dokončit do 30.6., ale může se stát, že porodím o něco dříve a nebudu mít možnost se dostavit k závěrečným zkouškám v posledním červnovém týdnu. Děkuji, Sylva

§ 54aZvláštní ustanovení o průběhu studia
V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména že studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s péčí o dítě má studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené15b), a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší.
Předmětné zákonné ustanovení zakotvuje Vaše právo na to, aby Vaše studium bylo prodlouženo, a to v souvislosti s péčí o dítě. Prodlužuje se o dobu, po kterou by (jinak) trvalo čerpání mateřské dovolené. Předmětný čl. 1 nařízení rektora ovšem upravuje automatické prodloužení o jeden rok (12 měsíců), nedopadá tedy přímo na tuto (Vaši) situaci. Vaše situace by měla být posuzována odlišně, jelikož je odlišná od prodloužení dle čl. 1 nařízení rektora.
Lze ovšem očekávat, že škola bude postupovat jednotně dle svého vnitřního předpisu ve všech případech, tudíž rozhodne o prodloužení dle nařízení rektora a vyměří poplatek, kdy Vy pak následně můžete podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí.