Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Utrpěla jsem pracovní úraz - zlomený prst. V kosti byla cysta, mělo to vliv na vznik zlomeniny. Po uzdravení prstu jdu na operaci. Bude to bráno jako ovlivnění nebo jako prostý pracovní úraz? Budu mít klasickou neschopenku nebo neschopenku z pracovního úrazu? Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Dle zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, v platném znění platí, že Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Z výše uvedeného vyplývá, že pracovní úraz vzniká působením zevních vlivů na zdraví zaměstnance. Dle judikatury není ale ani vyloučen případ, kdy k poškození zdraví došlo sice působením zevních vlivů, ale i určitými jinými dispozicemi zaměstnance, což by mohl být i Váš případ. Toto se však nedá takto na dálku posoudit, bude k tomu potřeba lékařské posouzení celého úrazu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Cysta v kosti a zlomenina - jde o pracovní úraz když byla tkáň předem poškozená a predisponovaná nebo nejde o pracovní úraz?