Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Přiznali mi nemoc z povoláni zatím na jednu ruku. Po dvou operacích mi bude končit roční nemocenská, na co mám právo ohledně peněz. Mám nárok na doplaceni nemocenské? A na co si dát pozor, kdyby mě chtěli propustit. Jak mám dál postupovat? Pracovně to asi nezvládnu při dlouhé zátěži mě bolí obě ruce. Pracuji v automobilovém průmyslu. Děkuji za pomoc, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Při nemoci z povolání vzniká zaměstnanci celá řada nároků. Pokud je v pracovní neschopnosti, tak má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a plnou výší nemocenského (§ 271a ZP) ; náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, která přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu (§ 271b ZP) ; náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění (§ 271c ZP) ; účelně vynaložené náklady spojené s léčením, které přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil (§ 271d ZP).
V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nutné dát si pozor na uvedený výpovědní důvod. Měl by být uveden důvod podle § 52 písm. d) zákoníku práce, nikoli podle písm. e). V prvním případě Vám vznikne nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Ve druhém případě - písm. e) nárok na odstupné nevzniká.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se bránit výpovědi od zaměstnavatele při nemoci z povolání?