Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnancům tzv. pojistku na blbost, kterou si musí platit sami. Pod pohrůžkou výpovědi nebo základní mzdy bez odměn. A může zaměstnavatel nutit zaměstnance chodit na pracoviště o 25 minut dříve (samozřejmě zadarmo). Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Pojistka na blbost:
Zaměstnavatel samozřejmě není oprávněn nutit zaměstnance k uzavření jakékoli pojistné smlouvy - jedná se o zcela soukromou věc každého zaměstnance. Žádné ustanovení zákoníku práce nedává zaměstnavateli pravomoc své zaměstnance tímto způsobem šikanovat (nemám-li rovnou použít slovo vydírat).
2/ Dřívější příchody do práce:
V této souvislosti lze (v obecné rovině) vyjít z § 38/1 písm. b) zákoníku práce, dle něhož je každý zaměstnanec povinen:
"... podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době ..."
Klíčovým pojmem je tedy v této souvislosti "pracovní doba". Ta je v § 78/1 písm. a) zákoníku práce definována takto:
"doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele"
Pro zodpovězení Vašeho dotazu je pak důležitý § 81/1 a 3 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
"Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.
...
Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny."
Rovněž ve Vašem případě jsou tedy zaměstnanci povinni být na začátku zaměstnavatelem rozvržené směny již na pracovišti. Z toho vyplývá, že zaměstnanci by měli do práce přicházet o něco dříve, aby je začátek směny zastihl již na pracovišti (nikoli "na schodech"). Jedním dechem je však nutné dodat, že výše uvedené neznamená, že by byl zaměstnavatel oprávněn autoritativně určovat, jak brzy mají zaměstnanci do práce před začátkem směny chodit. Postačí, aby zaměstnanci dorazili do práce tak, aby byli na začátku směny již na pracovišti a připraveni k výkonu práce.
Pokud by šikana ze strany zaměstnavatele (ať již jde o pojistku na blbost nebo dřívější příchody do práce) pokračovala, lze Vám doporučit pokusit se o tom shromáždit důkazy (písemné, popř. nahrávku projevu zaměstnavatele) a obrátit se na místně příslušné pracoviště Státního úřadu inspekce práce:
https://www.suip.cz/
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.