Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti zdarma


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TRESTNÍ BEZÚHONNOSTI

 

 

, .............(titul, jméno, příjemní, datum narození, trvalé bydliště)..............

 

 

ČESTNĚ PROHLAŠUJI, ŽE JSEM V MINULOSTI NEBYL SOUZEN ZA TRESTNÝ ČIN A V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ PROTI MĚ VEDENO ŽÁDNÉ TRESTNÍ STÍHÁNÍ.

 

V……………………………………….

 

dne…………………………………….

 

 

 

Podpis……………………………………………………….