Počet stránek ve webu: 38.016

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

13.4.2007 mi byl zadržen řidičský průkaz za řízení pod vlivem alkoholu na 12 měsíců. 25.1.2010 řízení bez řidičského průkazu - rok zákaz činnosti. 7.3.2014 zákaz řízení na 3 roky kvůli neplacení výživného. Stěhování na Slovensko, trvalý pobyt, povolení k pobytu, práce.

Chtěl jsem si udělat řidičský průkaz na Slovensku, ale bylo mi řečeno, že i když je již zabavený řidičák v ČR propadlý, musím si ho stejně udělat v ČR. Na Slovensku mi poradili, ať se v ČR vzdám veškerého řidičského oprávnění a že není problém, to mi potvrdil i komisař v Čechách. Podal jsem žádost, nechal si ji potvrdit úřadem v ČR a řidičák si udělal na Slovensku. Teď mi přišlo z Čech, že když si udělám řidičák na Slovensku nebudu moci jezdit v Čechách, jelikož mám blokaci na řidičské oprávnění a díky tomu se ho v ČR ani nemůžu vzdát. Děkuji, Bedřich.

ODPOVĚĎ:
Držitel řidičského oprávnění se může vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Dále platí: Držitel řidičského oprávnění pozbývá řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Pokud na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci osoba pozbude řidičské oprávnění, již nemá možnost se tohoto oprávnění vzdát, jelikož se jej můžete vzdát pouze držitel oprávnění, což není splněno v situaci, kdy je oprávnění již odňato jako důsledek uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vzdání se řidičského oprávnění v ČR, udělání řidičského průkazu v zahraničí EU a řízení v ČR - lze to?