Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Byl jsem předvolán na policii k vysvětlení. Moje manželka je totiž podezřelá z trestného činu podvodu. Mohu odmítnout vypovídat proti ní? Vendelín


ODPOVĚĎ:
Každý je na výzvu orgánu povinen podat tzv. vysvětlení o trestném činu či jeho pachateli. Odmítnout podat vysvětlení by bylo možné pouze v případě, že by tím byl vystaven riziku trestního stíhání sám vypovídající, či osoba jemu blízká. Pro fázi prověřování je typické, že se zde neprovádí důkazy mimo těch, jejichž provedení nesnese odkladu.

Znamená to tedy, že byste se měl dostavit na policii a tam z výše uvedeného důvodu odmítnout podat vysvětlení.

Platí, že skutečnost, že jste odmítl podat vysvětlení nesmí být nijak použita v neprospěch Vaší manželky.