Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jak postupovat právně dle trestního zákoníku, příp. dalších zákonů proti nátlakovému chování a peněžitému vydírání v případě - fakta: Svobodný, osamělý muž, plně invalidní na schizofrenii, věk 57 let žije v reálně rozděleném domě s rodinou - manželé s dospívajícími dětmi.

Jelikož mu občas pomáhali s opravami jeho poloviny domu, za což začali opakovaně žádat půjčky na svoje opravy, a občas dali oběd a vytelefonovali různé nákupy, muž (alkoholík) s ním popíjel, získal nemocný pocit, že není sám. Nechal se přesvědčit a všechny zděděné úspory rodičů postupně rodině půjčil, sice na směnky ale bez jakékoliv zástavy. Příbuzný osamělého vyřídil rekapitulaci dluhů a s právníkem sepsání uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Dlužník platí s častými přerušeními a skluzy. Přes klauzuli v uznání dluhu, že skluz splátek zakládá právo věřitele žádat splacení celého zbytku dluhu ihned, nechce nemocný věřitel na toto přistoupit. Nyní vyšlo najevo, že nemocný splátky tajně a bez vědomí vzdálených příbuzných, kteří mu proti dlužníkovi pomáhají, znovu dlužníkovi  půjčuje, čímž de facto ke splácení původního celkového dluhu nedochází. Dlužníci mu opakovaně agresivně vyhrožují, že když jim nepomůže (generálkují si svoji polovinu domu), nechají ho na holičkách a opilý manžel rodiny vykřikuje, že ho nechá ať si třeba bez pomoci umře. Oběť pak propadá panice a vyhoví čemukoliv. Nemocný příbuzným slibuje, že už sousedům nepůjčí, potvrzuje slovně, že mu vyhrožují, že mu nepomohou, ale jakmile se octne s dominantním, opilým a slovně agresivním sousedem a jeho ženou, hroutí se a půjčuje tajně znovu. Na výzvy příbuzných, aby už nevyžadovali po nemocném fin. pomoc, tito sousedé nereagují. Muž je velmi fyzicky zdatný, hrubý v jednání, ovládá rytířské zápasení, vystupuje na turnajích. Nemocnému tím dost imponuje a vyvolává v něm strach. Ptám se na okamžitou možnost jak vůči sousedům postupovat, protože pro samotný stav oběti se už snažíme vyřidit buď oddělenou správu jeho financí nebo omezenou svéprávnost finanční, aby nemohl nakládat s vrácenými splátkami a znovu je tajně půjčovat. Oběť dosud omezenou svéprávnost nemá. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Je zde možnost nechat policii ČR prošetřit, zda se tyto osoby nedopouštějí trestného činu, popř. přestupku.
Oznámení na policii může podat kdokoliv, nejen osoba, vůči níž takové útoky směřují. Oznámení je možné podat na kterékoliv pobočce policie ČR. Pokud máte k dispozici i nějaké listinné podklady, vezměte je určitě s sebou (např. zmiňované uznání dluhu, případné dopisy s vyhrůžkami – pokud takové jsou, apod.).
Další možností je, jak sám uvádíte a pokud jsou splněny podmínky, omezení svéprávnosti. K tomuto ovšem může přistoupit pouze soud, bude tedy nezbytné se obrátit na soud. Omezení svéprávnosti ovšem není okamžité, vždy probíhá znalecké posouzení dané osoby a prošetření okolností celé věci, neočekávejte tedy rozhodnutí do 1 týdne.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může oznámení na Policii podat svědek nebo nezúčastněná osoba v trestné činnosti páchané rodinou proti osamělé nemocné osobě?