Počet stránek ve webu: 37.118

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V roce 2008 jsem dala plnou moc bývalému partnerovi na prodej rozestavěné nemovitosti (byla jsem ve VTOS - výkonu trestu odnětí svobody). Nemovitost byla prodána slovenké občance, kupní cena byla poukázána na účet bývalého partnera, který z této ceny dle dohody uhradil hypotéku a z kupní ceny zůstala částka 500.000,-Kč. Bývalý partner mi tuto částku upírá.

Jak postupovat právně dle trestního zákoníku, příp. dalších zákonů proti nátlakovému chování a peněžitému vydírání v případě - fakta: Svobodný, osamělý muž, plně invalidní na schizofrenii, věk 57 let žije v reálně rozděleném domě s rodinou - manželé s dospívajícími dětmi.

Vzal jsem stopaře (5 km), který podal trestní oznámení, že jsem mu nabízel peníze za sexuální "ruční" službu. Vůbec jsem ho neznal on údajně mne také ne. Jsem z venkova, tato informace se z Policie rozšířila přes příslib mlčenlivosti. Ačkoliv ani podle výpovědi dotyčného, věk 17 let, k ničemu reálnému nedošlo a nabídka byly uskutečněna až při vystupování z auta, Policie začala intenzivně "vyšetřovat".

Jsem stíhán za přečin v ohrožení pod vlivem návykové látky. Policii jsem sdělil, že jsem pod vlivem alkoholu řídil automobil přes obec a následně do lesa, kde jsem se spolujezdcem havaroval do potoka a následně byl policií vyslýchán. Pravda je ale taková, že vozidlo přes město řídila jiná osoba a já jeho řízení převzal v oblasti, kde se vzhledem k denní době a vzdálenosti od obce nemohl nikdo nacházet (nebylo koho ohrozit kromě spolujezdce). Rád bych věděl, jestli by tato skutečnost mohla zmírnit budoucí sankce za tento skutek, nebo zda bych si změnou výpovědi mohl případně uškodit. Děkuji, Dalibor

V 07/2015 měla matka mozkovou mrtvici. Z nemocnice šla k sestře, kde byla o hladu a v zimě. Po vzájemných neshodách matka po půl roce od sestry odešla. Vzala jsem si ji tedy domů, kde je už přes rok. Ze strany sestry ale dochází k tomu, že si matku zve 1x za dva měsíce na kávu a potom jí tam vyčítá různé věci.

Na můj pozemek (les) padl strom ze sousedního lesa. Upozornila jsem telefonicky majitele, aby ho odstranil. Po roce bez reakce jsem ho chtěla uklidit spolu se svými vývraty. Při tom mě přistihl majitel a chce mě žalovat za odcizení stromu. Na čí straně je právo? Děkuji, Jana

Je možné požádat soud o zákaz kontaktu dvou osob (nejedná se o přímé příbuzné). Před rokem jsem se ve zlém rozešel se svým strýcem. Od té doby mě pravidelně obtěžuje. Bohužel už je to neúnosné - píše výhružné SMS, vyhledává mě na pracovišti, pomlouvá mě před spolupracovníky, vyhrožuje újmou na zdraví apod.

Dnes již bývalá manželka na mě podala trestní oznámení pro znepřístupnění užívání bytu ve společném jmění manželů SMJ (nebudu rozvádět, že se jednalo o holobyt kde bydlím, protože veškerý majetek máme v jiném rodinném domě, kde nemám přístup a vzhledem k převodu na děti ani žádná práva).

Syn byl odsouzen k 1/2 roku odnětí svobody. Propuštěn byl po 4 měsících, dne 27.4.2006. Od 22.2.2016 je ve vazbě (pro jiný druh trestného činu). Může požádat o zahlazení prvního trestu z rejstříku trestů? Děkuji za odpověď. Milada

01/2010 jsem se seznámila s mužem, kterého jsem ale po první schůzce jako partnera či přítele odmítla. Neměla jsem s ním žádný styk. Asi do 07/2010 mě obtěžoval telefonováním a psaním výhružných e-mailů. 30.10.2013, mě předvolala Policie ČR a sdělila mi, že na mě podal stížnost (po 3,5 letech!!!), že jsem ho pohlavně nakazila.