Počet stránek ve webu: 37.507

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem rozvedená od 2011 a do 3 let po rozvodu nedošlo k majetkovému vyrovnání. Vlastním s manželem nemovitost, kterou mám ve spolupodílovém vlastnictví. Manžel nemovitost neužívá, ani se nepodílí po celou dobu od rozvodu na údržbě, nutných opravách. Ráda bych mu zrušila trvalý pobyt, ale bylo mi sděleno, že to není možné.

Automobil jsem prodala 12/2015 novému majiteli s plnou mocí na přepis vozidla, ale on vozidlo na sebe nepřepsal. Přišla jsem na to díky tomu, že mi došla pokuta za přestupek prodaného auta. Chci se zeptat co mám udělat, abych nebyla majitelem vozidla? Děkuji, Ludmila.

Když doložím žádost o zrušení trvalého pobytu + 2 svědky, že se tam nezdržuje. Což požaduje obecní úřad. A daná osoba se po výzvě obecním úřadem nedostaví. Může i tak obecní úřad rozhodnout o tom, že neodhlásí trvalý pobyt? Děkuji. Luboš

Zajímalo by mě jak můžu zrušit trvalý pobyt osobě, která užívá nemovitost neoprávněně (bez právní podstaty). Zdědil jsem nemovitost. Osoba, která tam bydlí momentálně nemá žádnou smlouvu o pronájmu či jakoukoliv jinou dohodu o užívání nemovitosti. Neplatí energie ani nijak jinak se nepodílí na finanční výdajích na údržbu nemovitosti.

Ráda bych se zeptala jak se postupuje při vypořádání majetku (dům na hypotéku) v případě rozvodu manželství. Cca 25% hodnoty nemovitosti by byl vnos mých finančních prostředků nabytých před svatbou. Zbytek hypotéka. V případě rozvodu se obvykle postupuje tak, že vnos z období před svatbou se vrací majiteli ve finanční hodnotě, že ano?

Potřebuji poradit ve věci odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. V září 2017 jsem dal ve své práci (po 16 letech) výpověď a od října 2017 jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na místním ÚP. Dne 7.12.2017 jsem se měl dostavit na schůzku na ÚP, nicméně na tuto schůzku jsem se nemohl dostavit kvůli svému úrazu z 6.12.2017, které způsobilo, že jsem nemohl chodit.

Na konci listopadu 2017 jsem byl kontrolován hlídkou PČR, dali mi "líznout" papírek na návykové látky a ten byl pozitivní, vysvětlil jsem jim, že jsem měl akci před týdnem, na které jsem si asi 3x potáhl marihuany, vše se mnou sepsali a poslali mě domů. Na test na krev jsem nešel, protože jsem to nepovažoval za důležité.

Chtěl bych začít stavět rodinný dům na Praze-východ. Na lokalitu, kde mám pozemek, je vydáno územní rozhodnutí z roku 2002, ve kterém se píše následující: ad. 1 "Zásobování vodou se předpokládá ze stávajícího řadu PVC DN 90, v ul. Barákova po p. p. č. 1332/1, 1329,1 a 743 do lokality a stáv. řadu DN 110 v ul. Tyršova. Po pozemku parc. č. 1320, 1346/1".

Vlastním pozemek, jehož jediný přístup je po cestě ležící na soukromé sousední parcele. Ostatní přístupy jsou bez cesty, komplikovanější a rovněž přes soukromé parcely. V katastru nemovitostí je tento přístup veden jako trvalý travnatý porost, fyzicky je na celém pozemku zpevněná cesta (dříve pouze travnatá cesta).

Potřebovali bychom poradit s umožněním trvalého pobytu ve městě Uničov. Známý má trvalý pobyt v obci Dlouhá Loučka a bydlí na ubytovně v Uničově, kde si nemůže zřídit trvalý pobyt. Majitel ubytovny má prý soudně sjednané, že si lidé na ubytovně nemůžou dát trvalý pobyt.