Počet stránek ve webu: 37.159

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ráda bych se zeptala jak se postupuje při vypořádání majetku (dům na hypotéku) v případě rozvodu manželství. Cca 25% hodnoty nemovitosti by byl vnos mých finančních prostředků nabytých před svatbou. Zbytek hypotéka. V případě rozvodu se obvykle postupuje tak, že vnos z období před svatbou se vrací majiteli ve finanční hodnotě, že ano?

Potřebuji poradit ve věci odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. V září 2017 jsem dal ve své práci (po 16 letech) výpověď a od října 2017 jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na místním ÚP. Dne 7.12.2017 jsem se měl dostavit na schůzku na ÚP, nicméně na tuto schůzku jsem se nemohl dostavit kvůli svému úrazu z 6.12.2017, které způsobilo, že jsem nemohl chodit.

Na konci listopadu 2017 jsem byl kontrolován hlídkou PČR, dali mi "líznout" papírek na návykové látky a ten byl pozitivní, vysvětlil jsem jim, že jsem měl akci před týdnem, na které jsem si asi 3x potáhl marihuany, vše se mnou sepsali a poslali mě domů. Na test na krev jsem nešel, protože jsem to nepovažoval za důležité.

Chtěl bych začít stavět rodinný dům na Praze-východ. Na lokalitu, kde mám pozemek, je vydáno územní rozhodnutí z roku 2002, ve kterém se píše následující: ad. 1 "Zásobování vodou se předpokládá ze stávajícího řadu PVC DN 90, v ul. Barákova po p. p. č. 1332/1, 1329,1 a 743 do lokality a stáv. řadu DN 110 v ul. Tyršova. Po pozemku parc. č. 1320, 1346/1".

Vlastním pozemek, jehož jediný přístup je po cestě ležící na soukromé sousední parcele. Ostatní přístupy jsou bez cesty, komplikovanější a rovněž přes soukromé parcely. V katastru nemovitostí je tento přístup veden jako trvalý travnatý porost, fyzicky je na celém pozemku zpevněná cesta (dříve pouze travnatá cesta).

Potřebovali bychom poradit s umožněním trvalého pobytu ve městě Uničov. Známý má trvalý pobyt v obci Dlouhá Loučka a bydlí na ubytovně v Uničově, kde si nemůže zřídit trvalý pobyt. Majitel ubytovny má prý soudně sjednané, že si lidé na ubytovně nemůžou dát trvalý pobyt.

Dcera nadále urputně trvá na nezrušení trvalého pobytu na adrese domu, kde já jsem jediným vlastníkem. Dceři zde vznikl trvalý pobyt tím, že se mi před 33 roky narodila. V domě se dlouhodobě nezdržuje - od svých 19 let se pohybuje pracovně na různých místech ČR i v zahraničí. Kde i bydlí - podnájmy.

Katastrální úřad prověřil, že digitalizací žádná chyba nevznikla. Výše uvedený dům stojí tak, jak dnes (04.11.2017), na místě více než 300 let. Údaje z katastru nemovitostí jsou někdy z období 1. republiky. Jakým způsobem vyřešit tento problém, kdy v katastru nemovitosí ČR je od pradávna zakreslený 15 m dům, přitom vždy byl 18 m.

Dcera dělá problémy, má dluhy, chová se agresivně vůči mně - posílá výhružné SMS zprávy a nechce si za žádnou cenu nechat zrušit trvalý pobyt u mně v domě. Je jí 33 let v domě na adrese trvalého pobytu se nezdržuje dlouhodobě - víc jak rok jsem ji neviděla a nevím o ní nic dalšího než to že má dluhy a to nemalé - obálka s výzvou k okamžitému zaplacení dluhu se objevila ve schránce někdy v polovině září. Nebyla to první výzva ale už několikátá nehledě na to že každou chvíli u mě zazvoní jakýsi úředník s listinou k zaplacení dluhu a ptá se kde se dcera nachází. 

Letos (2017) v červenci došlo ke změně zákona o evidenci obyvatel ve smyslu trvalého pobytu na městském úřadě. Mám trvalý pobyt na městském úřadě, protože jinak jsem hlášen k pobytu v jiné zemi Evropské unie. Nově se má v občanských průkazech vyznačovat tento pobyt jako adresa ohlašovny.