Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Podepíšeme (1 prodávající a 1 kupující) kupní smlouvu o koupi nemovitosti (pozemku) s ověřením podpisů. Tuto smlouvu však zatím založíme a nepodáme návrh na vklad do evidence nemovitostí. Vím, že to přináší určitá rizika, jako je úmrtí atd. , ale jde mi o následující:

Ústřednímu orgánu státní správy jsem zaslal doporučený dopis s žádostí o obecnou informaci vztahující se k jeho činnosti. Ani po dvou měsících jsem žádnou odpověď neobdržel, prosím tedy o sdělení, zdali jsou pro státní instituce závazné nějaké lhůty (případně z čeho tyto lhůty vycházejí) pro odpověď na došlá podání.

Sousedka vedla s katastrálním úřadem námitku proti průběhu naší společné hranice, které nebylo vyhověno a následně toto rozhodnutí bylo při odvolání potvrzeno katastrálním inspektorátem. Potom podala odvolání proti tomuto rozhornutí ke Krajskému správnímu soudu, ale pro opožděnost podání tento ani nic neprojednával a vyjádření znělo, že není možno toto projednat, jelikož odvolání nebylo podáno v zákonné lhůtě a rozhodnutí katastrálního úřadu tak nabylo právní moci a nelze ho již napadnout.

Na základě probíhající revize katastrálního úřadu (dále jen KÚ) jsem obdržela výzvu v srpnu 2018, že byl zjištěn nesoulad se skutečným stavem a zápisem na KÚ na nemovitosti v mém vlastnictví. Jedná se o změnu druhu pozemku, současně evidován jako ostatní plocha, který se má na základě této revize změnit na zahradu.

Chtěl bych Vás poprosit o právní radu, jestli mám nějaké možnosti. Šlo o výběrové řízení, kde jsem byl vyšachován a rozhodně mám názor ten, že zadavatel nepostupoval jako řádný hospodář. Ve školách rozhodují 1.000 Kč a v tomto případě prohospodařil 30.000 Kč. O co tedy jde: zúčastnil jsem se vyběrového řízení, předmětem řízení byla dodávka nábytku.

Mám dotaz ohledně územního plánu v Hradci Králové. V současné chvíli je v jednání návrh nového územního plánu města, který už se zpracovává 15-20 let. Do roku 2020 končila platnost platného územního plánu města, takže v domění, že územní plán ÚP už by mohl být co nevidět vyřešen, jsme zakoupili pozemek.

Mám otázku ohledně trvalého bydliště. Mám nahlášený trvalý pobyt na Obecním úřadě mimo Prahu, kde se již několik let nezdržuji. Mé současné bydliště je na Praze 10 v podnájmu, s majitelem bytu nemám uzavřenou nájemní smlouvu, jsme domluvení „na slovo“ a on si ani nepřeje, abych měl nahlášené trvalé bydliště v jeho bytě.

Prosím o právní konzultaci stran kontaminace zdroje pitné vody koliformními bakteriemi. Mám rekreační chatu v zahrádkové osadě v jedné nejmenované obci za Hradcem Králové. Osada se začala stavět v rohu lesa před asi tři a čtyřiceti lety (cca 1975). První WC bylo suché, asi padesát metrů za oplocením v lese.

Prosím o radu ve věci správního práva. Od ČSSZ jsem dostala rozhodnutí, s kterým nesouhlasím. Námitku jsem poslala prostřednictvím České pošty doporučeným dopisem poslední den lhůty, tj. 30. den od převzetí rozhodnutí. Námitky se řídí podle § 88 zákona 582/1991 Sb. (Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Jsem rozvedená od 2011 a do 3 let po rozvodu nedošlo k majetkovému vyrovnání. Vlastním s manželem nemovitost, kterou mám ve spolupodílovém vlastnictví. Manžel nemovitost neužívá, ani se nepodílí po celou dobu od rozvodu na údržbě, nutných opravách. Ráda bych mu zrušila trvalý pobyt, ale bylo mi sděleno, že to není možné.