Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dobrý den. Dostala jsem dopis od vedoucí správy a vymáhání televizních poplatků české televize. TV nemám, rádio nemám. Podobný dopis mi přišel ohledně rádia od správy poplatků Českého rozhlasu - abych platila poplatek za rádio. Tehdy jsem to vyřešila čestným prohlášením, že rádio nemám.

Chtěla jsem se zeptat, jestli je mou povinností hradit měsíční poplatek za TV, pokud odebírám elektrickou energii a mám Internet, na kterém je teoreticky možnost puštění rádia či přehrání pořadů České televize. Názory laiků se rozchází. Děkuji. Monika

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčový § 3/4 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, dle něhož platí, že:
- jestliže je fyzická osoba (která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku) odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností tento poplatek platit;
- fyzická osoba dle předchozí odrážky se své poplatkové povinnosti zbaví, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi po jejich písemné výzvě oznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy (součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě).
Současnou situaci proto můžete řešit stejným způsobem, jak jste to před časem učinila ve vztahu k rozhlasovému poplatku, tzn. doručte České televizi písemné čestné prohlášení o tom, že nevlastníte ani nedržíte televizní přijímač (přičemž postupujte dle poučení, které by mělo být součástí Vámi obdržené výzvy).
Co se týče placení rozhlasového či televizního poplatku z počítače připojeného k internetu, je nutné si uvědomit, že:
- rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů,
- televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů.
Sledujete-li na svém počítači pořady Českého rozhlasu nebo České televize pouze prostřednictvím internetového streamu, není Váš počítač rozhlasovým ani televizním přijímačem a rozhlasový ani televizní poplatek tudíž není nutné hradit.
Počítač by se stal rozhlasovým přijímačem v případě, kdy by byl vybaven FM tunerem, televizním přijímačem by se stal v případě, kdy by byl vybaven televizní kartou nebo USB tv tunerem. Tyto závěry jsou potvrzeny i Českým rozhlasem a Českou televizí, a to zde:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/rozhlasovy-poplatek-se-vztahuje-i-na-poslech-radia-v-aute-ci-pres-pocitac--1383779
https://karty.ceskatelevize.cz/custom/faq.php?id=04
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/