Počet stránek ve webu: 36.894

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Prosím není mi jasné, jaké jsou konkrétní sankce za opomenutí přiznání daně z kapitálových příjmů u soukromé osoby a jaká je promlčecí doba. Z jednoho pramene jsem se dozvěděl, že je sankce 0,05% za každý den prodlení a z jiného pramene jsem získal informaci, že úrok z prodlení se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14%. Děkuji za informaci, Karel.

Jsem držitelem karty ZTP a také parkovací karty ZTP. Když jsem si byl na magistrátu města pro parkovací kartu, úředník mi přidal papír A4 s informacemi stran výjimek pro ZTP, prý je možné s kartou vjet do pěší zóny. Bydlím v přilehlé ulici u pěší zóny.

Byl jsem chycen za drobnou krádež externí Security společností jednoho nákupního domu, hodnota věci 50 Kč přičemž skutečná cena by byla asi 3 Kč, jednalo se o část z balení několika menších věcí. Nebyl jsem nikdy za nic trestán, trestný rejstřík mám čistý a přestupek jsem taky nikdy žádný nespáchal.

Před časem mě napadl přítel a když mě vyzvala policie, zda dávám souhlas s projednáním před přestupkovou komisí, souhlas jsem dala. To, že jsem souhlas dala, jsem bývalému příteli sdělila tím, že jsem dopis od policie dala na zeď jeho facebookového profilu. Nyní mě obviňuje z toho, že jsem tímto spáchala čin proti jeho osobnostním právům. Má pravdu? Děkuji, Mariana

Chtěla bych se zeptat na právní informace ke klubu maminek. Náš klub maminek byl založen před 20 lety (1997), a to je již dlouhá doba, za kterou se již mohlo leccos změnit. Klub maminek nemá žádný statut (není neziskovou organizací apod). Prostory má klub zdarma zapůjčené od radnice. Vedoucí klubu je jedna z maminek, klub má pokladníka.

2009 došlo u mé osoby ke změně skutečností a to ze stavu ženatý na rozvedený, tuto změnu nemám opravenou v OP. Jaké sankce můžu očekávat? Děkuji, Jaroslav.

2009 došlo u mé osoby ke změně skutečností a to ze stavu ženatý na rozvedený, tuto změnu nemám opravenou v OP. Jaké sankce můžu očekávat? Děkuji, Jaroslav.

2009 došlo u mé osoby ke změně skutečností a to ze stavu ženatý na rozvedený, tuto změnu nemám opravenou v OP. Jaké sankce můžu očekávat? Děkuji, Jaroslav.

18.3.2017 jsem dostal za okénko od městské policie lísteček, kde mi je udělena výzva k dostavení se na stanici městské policie Praha 7 z pravděpodobného dopuštění se přestupku za neoprávněné parkování (zábor veřejného prostranství) nikdy předtím jsem o něčem podobném neslyšel. Na místě není jediná cedule o tom, že se zde parkovat nesmí, tudíž si nemůžu být vědom jakéhokoliv pochybení.

Mám v práci jednu kolegyni, která mě jenom pomlouvá a vymýšlí si, a všichni jí věří. Poškozuje mne to v mezilidských vztazích, jde to tak do extrému, že mi chodí nadávat, proč je pomlouvám. Z bývalé práce odešla ta kolegyně ze stejného důvodu - vymýšlení si pomluv. Šéf o tom ví, promluvil s ní, ale dál to dělá. Působí mi to velký stres. Jana