Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může obec prodat pozemek (v katastru veden jako ostatní komunikace), který je jediným přístupem k mému pozemku? Popřípadě může ho rozdělit za účelem budoucího prodeje? Pokud ano, můžu se tomu nějak bránit? Děkuji, Lukáš.

Ráda bych se zeptala, zda má obecní stavební úřad, starosta, nějakou právní povinnost odpovědět na doporučený dopis (konkrétně žádost o umístění vodoměru). Někde jsem slyšela, že musí odpovědět do 30 dnů, resp. Z nějakých důvodů do 60. Je to tak? A pokud neodpoví, mohu si někde stěžovat nebo urgovat odpověď? Kde? Na kraji? Děkuji, Olivie

Žádám Vás o právní názor ve věci vedoucích úředníků, které jsou v obci do funkce jmenování radou města. Chtěl jsem se zeptat zda člověk, který vykonával léta zástup ve funkci zástupce vedoucího a nemá vysokoškolské vzdělání, může vykonávat funkci vedoucího, zda tomu nebrání žádný zákon.

Chtěla bych se zeptat co je směrodatnější, co má větší váhu. Zápis ze zastupitelstva nebo usnesení zastupitelstva. Obě zveřejněné na internetových stránkách. V konkrétním případě se jedná o to, že město se odvolává na to, že jsme se na veřejném zastupitelstvu zavázali ke smlouvě o spolupráci s městem.

Jsem zastupitel malé obce. Zastupitelstvo chce darovat cca 30.000-50.000 Kč soukromé osobě, které shořel dům. Tento sloužil jako chalupa a dotčené osoby zde budou za několik roků bydlet trvale. Jde například o uhrazení odvozu sutin, nákup dřeva na krovy a práce na pile. Osoby jsou platnými a bezproblémovými lidmi, a sami kdykoliv v okolí pomohou.

Mám problém a nevím jak ho řešit. Bydlíme v rodinném domě v obci Xxxxxxxxxx. Před domem nám teče potok a souběžně s potokem vede silnice I. třídy číslo XX. Jediná přístupová cesta k domu vede přes most, který vede od silnice k naší brance přes zmiňovaný potok. Most i zídka pod ním i vedle něj je v havarijním stavu a hrozí při větším zatížení zřícením.

V naší obci, která má zhruba 900 obyvatel, byl do zastupitelstva zvolen občan, který je zaměstnanec obecního úřadu a pracuje jako vedoucí technických pracovníků. Je možné, aby vykonával i funkci zastupitele? Děkuji za odpověď. Evžen

Vlastním rodinný dům v jedné obci, kde i žiji a bydlím. Před domem mám ovšem dvě lípy, které mě v poslední době již začínají velmi štvát. Nejen, že pokud spadnou, tak mi zboří půlku domu, ale kvůli lípám, které mi stíní na můj dům mi fasáda praská a plesniví a tím jsou mé finance vložené do domu úplně k ničemu.

Od pozemku, na kterém bude stát budoucí rodinný dům je cca 20 metrů veřejný kanalizační řád. Nad naším pozemkem jsou dva pozemky pro stavbu rodinných domů. Je z nějakého důvodu možné, aby nám město, jako provozovatel veřejných sítí, nepovolilo připojení na tento veřejný kanalizační řád? Děkuji za odpověď. Julie

Máme k domu příjezdovou cestu, která je nejdřív obecní a potom až naše. Do té obecní cesty zasahují sousedovic stromy – větve. Ty větve, když jsou obsypané, jsou dost těžké a ani ne 1,5 metru nad zemí. Takže když jdeme domů, musíme se hodně vyhýbat nebo ohýbat a autem, menším a hlavně větším (např. kvůli uhlí, písek), je problém zajet.