Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Automobil jsem prodala 12/2015 novému majiteli s plnou mocí na přepis vozidla, ale on vozidlo na sebe nepřepsal. Přišla jsem na to díky tomu, že mi došla pokuta za přestupek prodaného auta. Chci se zeptat co mám udělat, abych nebyla majitelem vozidla? Děkuji, Ludmila.

ODPOVĚĎ:
V této situaci nemáte příliš možností, zákon neumožňuje provést ve Vašem případě přepis na úřadě bez součinnosti druhé smluvní strany. Jednou z možností je se domáhat u soudu toho, aby kupující poskytl potřebnou součinnost a vozidlo na sebe přepsal, druhou možností je odstoupit od uzavřené smlouvy pro její porušení podstatným způsobem. V takovém případě budete vlastníkem vozidla a můžete požadovat, aby Vám kupující vozidlo vrátil (a následně jej můžete prodat jiné osobě). S tím se ovšem pojí i Vaše povinnost vrátit kupujícímu cenu za vozidlo. Proti tomuto právu na vrácení ceny můžete započítat Vaše právo na náhradu škody, která Vám vznikla kvůli tomu, že kupující vozidlo nepřepsal – např. pokuta.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nový majitel auto nepřepsal na sebe, původní majitel dostal pokutu za přestupek způsobený vozidlem - jak zrušit vlastnictví na registru vozidel ČR?