Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ráda bych se zeptala jak se postupuje při vypořádání majetku (dům na hypotéku) v případě rozvodu manželství. Cca 25% hodnoty nemovitosti by byl vnos mých finančních prostředků nabytých před svatbou. Zbytek hypotéka. V případě rozvodu se obvykle postupuje tak, že vnos z období před svatbou se vrací majiteli ve finanční hodnotě, že ano?

Zbytek, tedy. "splátky hypotéky" (ať jsou z účtu kteréhokoliv z manželů v jakémkoliv poměru) se při vypořádání dělí rovným dílem, že ano? Zde bych uvítala více informací, jelikož nemovitost postupem času nabývá na hodnotě, přičemž vnos se vrací v hodnotě původní. Je to tak? Jak by se postupovalo při vypořádání konkrétněji, ať už by došlo k prodeji domu či k situaci, že by jeden z manželů druhého vyplatil? Manžel navrhuje rozdělení splátek (zbylých 75% hodnoty nemovitosti) v poměru 1/3 já a 2/3 manžel. Tímto v podstatě uhradíme každý svoji polovinu nemovitosti a při případném rozvodu by bylo vyrovnání také v tomto poměru. Vím, že k tomuto je nutný notářský zápis, se kterým musíme oba souhlasit. Jsem tímto návrhem zaskočena a cítím se znevýhodněna. Zvláště v situaci, kdy jsem se přestěhovala 200km od svého dobře placeného pracovního místa za manželem, kde může on lépe zabezpečit rodinu a aktuálně jsem na mateřské dovolené s druhým dítětem. Vím, že mé pracovní vyhlídky budou po mateřské a přestěhování značně omezeny a nechci se dobrovolně ještě více znevýhodnit v případě, že by v budoucnu došlo k rozvodu třeba z manželovy strany. Hrozí ovšem, že pokud nenajdeme řešení, dům si nepořídíme. Manžel navrhuje toto vypořádání, jelikož by nechtěl ztratit své investice do hypotéky (pokud by platil svým způsobem i za mě tzn. vydělá více) v případě rozvodu z mé strany a raději by například investoval či si spořil důchod. Vím, že dotaz je poněkud rozsáhlejší. I tak prosím o propracovanější odpověď. Nechtěla jsem dotazy kouskovat. Jsem zneklidněna a byla bych ráda, kdybyste nám poradili a pomohli najít vhodné řešení. Byla bych ráda, kdyby dotaz nebyl zveřejněn či byl pozměněn tak, aby nebylo zjevné, že se jedná o náš případ. Děkuji, Karin

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Při výpočtu částky vypořádání SJM se postupuje tak, že se sečte suma aktiv SJM, od ní se odečte hodnota vnosu a pasiv SJM a zbytek se rozdělí na polovinu mezi manžele, resp. bývalé manžele.
2. Pokud byste chtěli za manželství řešit otázku vypořádání SJM pro případ rozvodu, ano, musíte tak učinit u notáře formou notářského zápisu.
3. Nutno uvést, že příjmy manželů v době manželství (s výjimkou darů, dědictví, restituce, .), jsou součástí SJM, manželé mají vůči sobě vyživovací povinnost a vůbec není rozhodné, že jeden manžel je výdělečně činný a druhý nikoliv. Jednoduše není vůbec žádný právní důvod k tomu, aby manžel v případě rozvodu získal větší majetek než Vy. Měli byste se po zápočtu vnosu dělit na polovinu, a to jak z právního pohledu, tak z pohledu morálního. Jistě by pro manžela nebylo přijatelné, kdybyste mu nabídla, aby byl s dítětem na rodičovské dovolené on a Vy si tak vydělala a následně mu sdělila, že si necháte větší část majetku, jelikož víc vyděláváte.
K dotazu již není nic, co by mě k řešení napadlo, uzavřením manželství na sebe manželé přebírají odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhého manžela a celou rodinu. A to jak odpovědnost morální, tak finanční. Pokud to manželé vnímají jinak, nebyl vůbec důvod uzavírat manželství. Práva a povinnosti manželů jsou uvedeny v občanském zákoníku, a mezi ně patří i povinnost vzájemně si pomáhat, vyživovat se a zajišťovat si navzájem nezištně stejnou životní úroveň bez ohledu na to, který z manželů vydělá více.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Průběh vypořádání bytu, domu s hypotékou při rozvodu manželství - vliv investic jednoho z manželů