Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Nikde nemůžu dohledat, jaký poplatek se platí při podání výživného na bývalého manžela. Ani jsem nenašel, že by tento návrh byl osvobozen od poplatku. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Na problematiku výživného - s výjimkou nezl. dětí, kde se poplatek vůbec nehradí, se vztahuje Položka 7 přílohy Zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb, kde je stanoveno, že "Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění, se platí soudní poplatek
a) do částky 50000 Kč včetně 500 Kč
b) v částce vyšší než 50000 Kč 1 % z této částky nejvýše 15000 Kč.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Poplatek - výživné na bývalého manžela, manželku