Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla jsem se zeptat zda je možné neustále odkládat soudní jednání. Respektive, kolikrát je možné požádat o odročení jednání, případně zda je možné nařídit jednání v případě svěření dítěte do péče bez účasti jedné strany. Děkuju Olga

ODPOVĚĎ:
Zákon žádný počet odročených jednání nestanoví. Soud obecně vychází ze zásady, že řízení má být vedeno hospodárně a zároveň tak, aby nebyla porušována práva účastníků na obou stranách. Pokud je předvolání řádně doručeno a strana sporu se přesto nedostaví, může soud dle svého uvážení jednat i bez přítomnosti této strany. Omluvou pro neúčast je pouze onemocnění nebo neodkladné pracovní povinnosti či čerpání dovolené nahlášené s dostatečným předstihem. Pokud jde o nemoc, tak nestačí jen pracovní neschopnost, ale soudci často vyžadují - zejména v případech, kdy jsou viditelné obstrukce a průtahy - potvrzení od lékaře, že nemocný není schopen účasti u soudu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Soudní řád - opakované zrušení soudního líčení, stání - kolikrát se to může opakovat maximálně?