Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V časové tísni jsem potřeboval uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb ve věcí péče o nezletilé dítě. AK jsem sdělil a doložil, že jsem v plném invalidním důchodu a moje finanční možnosti jsou značně omezené a zeptal se, kolik mě to celé bude stát.

Paní magistra řekla, že maximálně deset tisíc Kč a připravila smlouvu, kde je uvedeno, že "odměna za poskytování právních služeb na základě této smlouvy byla sjednána jako odměna smluvní ve smyslu vyhlášky č. 177/1996 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a činí: 1.500 Kč (+DPH) za jednu hodinu právní služby". Věc se "táhne" již přes půl roku, za to dobu proběhlo jediné stání u okresního soudu, kde p. Mgr. , česky řečeno, "projela všechno, co se dalo", teď je podáno odvolání, výsledek v nedohlednu a celá ta legrace mě k dnešnímu datu stála šestnáct tisíc. Kdy to skončí, s jakým výsledkem a co to bude stát dohromady, je ve hvězdách, protože ví jen pámbu, kolik je na tom času stráveného a kolik vymyšleného. Výchozí strop 10.000 Kč byl asi jen hloupý žert. Před týdnem jsem se dopátral, že ve věcech péče o nezletilé činí sazba za jeden úkon 500 Kč, což je oproti částce 1.800 Kč/hod. hodně a moc nazanedbatelný rozdíl. Také se uvádí, že smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. AK evidetně využila mojí časové tísně a neznalosti advokátního tarifu a dali mi podepsat tuto, pro mne nevýhodnou smlouvu. Neexistuje nějaký závazný kodex, který jasně stanoví, že je nepřípustné uzavřít takto nevýhodnou smlouvu, když pro danou věc existuje jasně zákonem daná odměna advokátovi? Já mám sto chutí smlouvy vypovědět, ale jak to udělat, aby mi nepřišla faktura na dalších dvacet tisíc? Výsledek, který AK za uvedenou částku předvedla, bych ustál u soudu i bez takto předraženého právníka sám. Poradíte mi, prosím, jak z toho ven? Velmi prosím o podrobný a jednoznačný názor k výše uvedenému, nedokáži se v takovéto situaci orientovat a na dalšího právníka prostě a jednoduše nemám peníze. Děkuji za laskavost. S úctou Ignác

ODPOVĚĎ:
Dle advokátního tarifu částka za úkon právní služby ve věcech výchovy a výživy nezletilých činí 1.000 Kč (§ 7, § 9 odst. 2 advokátního tarifu). K tomu je za každý úkon účtován tzv. režijní paušál 300, -Kč a pokud je advokát plátcem DPH, pak ještě účtuje daň z přidané hodnoty. Částka 1.500,-Kč tedy není nijak výrazně vyšší, než stanoví zákon. Za předpokladu, že smlouvu s advokátem uzavírá plně svéprávná osoba, nelze se následně bránit jakoukoliv neplatností této smlouvy. Pokud se rozhodnete smlouvu s advokátkou vypovědět, pak tedy v případě jakéhokoliv dalšího zastoupení počítejte s tím, že odměna za úkon právní služby ve věcech nezletilých činí 1.300,-Kč včetně režijního paušálu plus DPH. Neexistuje žádný zákon, který by jednoznačně stanovil, že advokát si nesmí účtovat víc, než stanoví tarif, pokud si vyšší odměnu s klientem sjednal a klient na toto přistoupil.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Předem domluvená odměna advokáta za zastoupení u soudu - může ji zvýšit bez domluvy s klientem nebo upozornění klienta?
  • Jak se počítá odměna advokáta podle advokátního tarifu - § 7, § 9 odst. 2 advokátního tarifu
  • Výpočet odměny, palmare advokáta podle § 7, § 9 odst. 2 advokátního tarifu