Počet stránek ve webu: 36.309

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Týká se to mého advokáta, který mě zastupuje ve věci pracovního úrazu. Pracoval jsem ve firmě s těžkým průmyslem, výroba železných kulatin a 04/2013 se mi stal pracovní úraz levého zápěstí, 100% uznán pracovní úraz, marodění 04/2013-06/2014 operace, rehabilitace, zůstaly mi trvalé následky takže jsem nemohl nadále vykonávat dosavadní práci dle chirurga, operatéra ten samý doktor z nemocnice.

Dotazuji se na následující, zda musí advokát dodržovat povinnosti. Koupili jsme s manželem byt, dne 26.9.2017 byl proveden vklad. Dne 4.10.2017 nám byl advokátem prodávajícího předán byt a část klíčů s poznámkou v předávacím protokolu, že ostatní klíče od bytu budou advokátem předány do 18.10.2017.

Manžel mi v průběhu vztahu přes rok kontroloval SMS, psal z mého telefonu SMS bez mého vědomí, odposlouchával za dveřmi (možná tam byla štěnice) a nahrával si naše diskuze. Většinou mě psychicky rozhodil (hrozil, že mě připraví o dceru a z domu, kde je na mě psaná hypotéka vyhodí nájemníky a já ji vzhledem k rodičovské nebudu mít z čeho splácet) a pak si to pravděpodobně nahrál.

Obracím se na Vás s dotazem ohledně náhrady nákladů řízení. Včera (03.11.2017) jsem vyhrál spor u odvolacího soudu, kde jsem nebyl zastoupen advokátem (ani v prvoinstančním řízení), protože nešlo o nijak důležitou záležitost a nejsem si jist, zda a v jaké výši mi náleží náhrada nákladů řízení. Náhradu soudního poplatku 3.000 Kč mi odvolací soud přiřkl závěrem řeči, náklady řízení jsem však neuvedl ani v petitu ani u odvolacího řízení.

Jaká je promlčecí doba k podání žádosti o vydání úschovy financí, tedy peněz u soudu. Obvodní soud pro Prahu 4 ve výše zmíněné věci přijal do úschovy usnesením ze dne 26.6.2015 částku a já bych chtěla ještě podat žádost o vydání úschovy. Jsem přihlašovatel, jeden z mnoha. Teď mi přišlo, abych poslala souhlas s vydáním úschovy. Je možné se ještě k tomuto vydání svou pohledávkou také přihlásit? Děkuji, Kateřina

Podala jsem předběžné opatření, které soud schválil, ale nenechal ho platit ihned, v rozhodnutí bylo pouze rozdělení péče dle mého návrhu a informace k možnosti odvolání, nic jiného. Otec se odvolal a předběžné opatření tak dle informace soudu a OSPOD není zatím stále platné.

Dcera podávala v jedné věci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, tedy NS ČR. Bude opět platit stejný poplatek 10.000 Kč stejně jako u krajského? Děkuji.

Dcera podávala v jedné věci dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, tedy NS ČR. Bude opět platit stejný poplatek 10.000 Kč stejně jako u krajského? Děkuji.

Jaké náležitosti musí mít odvolání (jedná se o výživné na dítě), aby bylo uznáno? Otec dítěte si ho chce sepsat a podat sám, nemá protože prostředky na právníka. Děkuji, Jitka.

Jaké náležitosti musí mít odvolání (jedná se o výživné na dítě), aby bylo uznáno? Otec dítěte si ho chce sepsat a podat sám, nemá protože prostředky na právníka. Děkuji, Jitka.