Počet stránek ve webu: 37.507

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V létě 2017 se konal soud, ve kterém se konstatovalo, že jsem otcem svého syna. U soudu se všechny strany zřekly práva na odvolání. Přesto je rozsudek stále nepravomocný a já tak nemám jediný dokument o tom, že jsem otcem svého syna. Např. v jeho rodném listě je uveden jako otec bývalý manžel jeho matky a já nemohu o změnu zažádat, nemám na svého syna žádné právo.

Věřitel na mě podal trestní oznámení, že jsem prodal svůj majetek a nechci tím zaplatit svůj dluh. Poté zemřel a během dědického řízení státní zástupce podal na mě žalobu pro trestný přečin dle § 222/1a, 3a tr. zákoníku. Dluhy jsem ale všem dědicům uhradil během soudního řízení.

Podávala jsem návrh na zpětné zvýšení výživného (zpětně 1,5 roku - cca 1/2016) na nezletilého syna z důvodu změny poměrů (otec nové zaměstnání s vyšším výdělkem o 10.000 Kč). Ihned jak jsem se to dozvěděla - ale bohužel až těsně před nabytím synovi zletilosti. Návrh byl napsán 2 dny před jeho 18. narozeninami, na soud poštou doručen v den, kdy nabyl plnoletosti (tj. druhý den po jeho narozeninách).

Rodiče se rozvedli a nyní je čeká soudní majetkové vyrovnání. Vzhledem k tomu, že dům, o který se soudí je napsán na otce, matka musí dokázat, že probíhající rekonstrukce na domě byla financována také z jejího platu (nemá účetní doklady) a tudíž chce naše (jsme 3 děti) svědectví. Můžu to odmítnout?

Chtěla bych se zeptat, jestli může SVJ uzavřít dohodu o provedení práce na poskytování právních služeb s právníkem, který byl vyškrtnut ze seznamu advokátní komory nebo se jedná o porušení novely zákona o advokacii tzv. vinklaření? Děkuji, Ilona

Pokud žalovaný podá odpor, máme právo vidět přílohu, kterou poslal soudu spolu s odporem? Došla nám jen věta kterou napsal, ale nevidíme tu přílohu, na které staví svou obranu. Požádát o to soud, právníka aby to vyřídil? Děkuji za odpověď. Eleonora

Po partnerských neshodách (nejme sezdáni) a řešení krize odlukou, po dohodě s partnerem, bydlím spolu s dětmi (2 roky a půl roku - obě dcery) u rodičů. Ráda bych zažádala o svěření do své péče (partner původně souhlasil, nyní nekomunikuje). Nevím jakým způsobem tuto žádost sepsat, o děti se řádně starám, partner finančně spolupracuje resp. spolupracoval než přestal komunikovat.

Když jako obžalovaný v trestní věci podám námitku pro podjatost soudce jen pár dní před konáním hlavního líčení, bude se moci toto hlavní líčení konat? Nebo do doby, než o té námitce nebude rozhodnuto, nelze tento úkon provést? A ještě bych měl jeden dotaz: Jsou akutní studijní povinnosti důvodem k omluvě z hlavního líčení?

Manželovi nebyl doručen rozsudek z okresního soudu na exekuci na plat na výživné na nezletilé dítě, zřejmě z důvodu změny trvalého bydliště (řádně přihlášen), přišel až exekutorský příkaz. Je soud povinen si zjistit trvalou adresu? Proto nestihl podat odvolání. Bohužel rarita je to, že soud rozhodl exekuci, i když v té době žádný dluh nebyl a není, důvod byl, že výživné nebylo dáno k ruce matky k 15. dni dle soudního ujednání.

Chtěla bych se zeptat zda je možné podat stížnost na protahování soudního řízení, když se druhá strana odmítá dostavit k soudu s tím, že je to vždy omluveno nemocí či případně pracovní vytížeností právního zástupce. Děkuji Zlata