Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem žalobce v kauze o úhradu dlužného nájemného. Městský soud vydal rozsudek v současnosti už pravomocný, kde ale v odůvodnění chybně opsal z podané žaloby rok v datu období, za které se vypočítává dlužné měsíční nájemné, „za období od 30.10.2015 do 30.7.2015. “. Správný údaj je „do 30.7.2017“, tedy o dva roky delší.

Okresním soudem mně byl upraven styk s mou dcerou, kterou má ve výchově má bývalá družka. Jde o to, že nalézací Okresní soud styk upravil a následný odvolací tj. Krajský soud některé výrokové části následně změnil. A s výkladem rozsudku KS mám trochu problém. A to v tom, že KS říká, že některé výrokové části mění, aniž by výroky OS s tím související zrušil.

Můj dotaz se týká žaloby (o určení nájmu, nájemného, které je obvyklé v čase a místě). Jakožto oprávněný, jsem prostřednictvím advokáta podal žalobu na pronajímatele bytové jednotky z důvodu finanční škody, která mi vznikla z přeplatku na nájemném a sice z titulu přeplatku na zálohách na služby spojené s nájmem bytu.

Nechala jsem si developerskou firmou postavit řadový domek, který měl být hotový v půlce ledna 2018, ale bude prý hotový až v půlce září, ale ani to není jisté, termíny dokončení mění průběžně. Firma si nechala podepsat list o tom, že výstavbu přebírá jiná firma a tudíž přebírá i platby za výstavbu.

Mohu udělat něco pro urychlení mého soudního případu, kdy si druhá strana před 15 měsíci vyžádala svého soudního znalce v oboru psychiatrie a dodnes se nic nestalo? Jedná se o soudní případ, kdy moje maminka trpěla vážnou duševní poruchou s bludy (po několik let byla hospitalizována v různých psychiatrických léčebnách) a druhá strana (moji příbuzní) ji přesvědčili že my, oba její synové, jsme mrtví a poté ji nechali podepsat převod majetku jako věcné břemeno.

Byl spáchán trestní čin, čímž pochopitelně proběhlo od soudu ochranné opatření na nemovitost a účty. Na nemovitosti již byla vystavena insolvence. U soudu bylo konstatováno, že je první na uplatnění pohledávky firma, která má zástavní právo. Ve věci trestného činu bylo již rozhodnuto v měsíci 11/2017, rozsudek byl doručen v měsíci 01/2018.

V létě 2017 se konal soud, ve kterém se konstatovalo, že jsem otcem svého syna. U soudu se všechny strany zřekly práva na odvolání. Přesto je rozsudek stále nepravomocný a já tak nemám jediný dokument o tom, že jsem otcem svého syna. Např. v jeho rodném listě je uveden jako otec bývalý manžel jeho matky a já nemohu o změnu zažádat, nemám na svého syna žádné právo.

Věřitel na mě podal trestní oznámení, že jsem prodal svůj majetek a nechci tím zaplatit svůj dluh. Poté zemřel a během dědického řízení státní zástupce podal na mě žalobu pro trestný přečin dle § 222/1a, 3a tr. zákoníku. Dluhy jsem ale všem dědicům uhradil během soudního řízení.

Podávala jsem návrh na zpětné zvýšení výživného (zpětně 1,5 roku - cca 1/2016) na nezletilého syna z důvodu změny poměrů (otec nové zaměstnání s vyšším výdělkem o 10.000 Kč). Ihned jak jsem se to dozvěděla - ale bohužel až těsně před nabytím synovi zletilosti. Návrh byl napsán 2 dny před jeho 18. narozeninami, na soud poštou doručen v den, kdy nabyl plnoletosti (tj. druhý den po jeho narozeninách).

Rodiče se rozvedli a nyní je čeká soudní majetkové vyrovnání. Vzhledem k tomu, že dům, o který se soudí je napsán na otce, matka musí dokázat, že probíhající rekonstrukce na domě byla financována také z jejího platu (nemá účetní doklady) a tudíž chce naše (jsme 3 děti) svědectví. Můžu to odmítnout?