Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Text pojednává o skutečnosti, kdy je spor o dědictví a kdy se rozhoduje o tom, kolik je dědiců.

  • je-li jen jeden dědic, potvrdí mu soud, že dědictví nabyl.
  • je-li více dědiců, vypořádají se u soudu mezi sebou o dědictví dohodou (neodporuje-li dohoda zákonu nebo dobrým mravům, soud ji schválí).
  • nedojde-li k dohodě, soud potvrdí nabytí dědictví těm, jejichž dědické právo bylo prokázáno.
  • soud potvrdí nabytí dědictví podle dědických podílů.
    • Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování; jde-li o dědice v podobě dítěte zůstavitelova potomka, započte se kromě toho i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek.
    • Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl neodůvodněně zvýhodněn proti neopomenutelným dědicům.