Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dovoluji si Vás požádat o radu v souvislosti s pojistným plněním. Došlo ke zjevnému, vizuálnímu, etickému i odbornému pochybení na straně stomatologa. Zásah byl čistě estetický, tedy přišla jsem do ordinace řešit poměrně malou estetiku. Estetický zásah nakonec stomatolog ani nedovedl do konce.

Když jsem byl v psychóze v roce 2016, nejspíš existuje (ale nejsem si jistý) nahrávka jak jsem na tom byl po psychické stránce - já už jsem plně zotaven a mé zdraví je oproti tomu co bylo perfektní, jak dlouho mohu být popotahován za toto ve smyslu, např. mohou mě poslat zpět do léčebny? A pokud ano, je zde nějaké ověřování nebo posouzení mého psychického stavu, např. kdyby se něco takového mohlo stát?

Co se týče České stomatologické komory, ČSK mám dotaz, který mne dlouhou dobu trápil a díky nemuž jsem ztratila spoustu času. Podala jsem komoře několikafázovou stížnost (kterou dokonce řešila i revizní komise ČSK v Praze). A to, že se nezabývala mým předmětem a že ve skutečnosti neřešila etické a odborné pochybění a tudíž práci a přístup stomatologa, ale bezprecedentně změnila předmět stížnosti ve svůj prospěch a ve prospěch stomatologa.

Dlouhodobě jsem na pracovní neschopnosti, nebyla mi uznána "Komplexní lázeňská léčba." Rozhodl jsem se, že již tak bohaté zdravotní pojišťovně pomohu a zažádal o "Příspěvkovou lázeňskou léčbu" (kde bych si platil ubytování a stravu). Nastal problém - již zmíněná moje "neschopenka". Můj dotaz zní: mohu jet na Příspěvkovou lázeňskou léčbu v pracovní neschopnosti? Děkuji, Bedřich

Člověku se stane pracovní úraz, né vlastní vinou, následují 2 roky, kdy lítá po operacích, po doktorech, k tomu se přidají další zdravotní potíže spojené s úrazem, středně těžké deprese, tělesně potíže, které jsou způsobeny následkem pracovního úrazu. Pak dojde k situaci, kdy posudkový lékař po 2 letech nekompromisně vypíše pacienta, byť je v nedoléčeném stavu, po operaci, kde je potřebná několikaměsíční mobilizace, rekonvalescence.

V rámci své bohaté praxe bych se rád stal posudkovým lékařem. Jak toho docílit a jakou atestaci musím k tomu mít? Děkuji, Zikmund

13.2.2017 byla dceři diagnostikována dětskou lékařkou ve Strakonicích bronchopneumonie, tedy zánět průdušek a zápal plic. V ten den vydala její dětská lékařka v Ostravě otci posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Účel vydání posudku: "Rekonvalescence bez fyzické námahy v horském prostředí po zápalu plic v rámci lyžařského výcviku MŠ."

Je mi 20 let, jsem bývalý student průmyslovky s odkladem studia, teď mám brigádu ve skladu. 04/2016 se u mě projevila dočasná psychóza, byl jsem hospitalizován proti své vůli v Kromeřížské Psychiatrické léčebně, kde mě přivezla záchranka. Byl jsem zde zprvu nedobrovolně, chtěl jsem odejít a ze soudu pro okres Kroměříž mi přišlo nařízení, že budu léčen v Kroměřížské Psychiatrické léčebně a že můj odchod byl zamítnut.

2014 jsem byla ošetřena v ordinaci stomatologa, ale jeho zákrok jsem posléze reklamovala. Stomatolog po osobní komunikaci nakonec uznal reklamaci a vrátil mi za provedenou službu 4.000 Kč. Zdá se, že v té době zanevřel na moji osobu, přestože to samozřejmě nebyla moje chyba. V současnosti potřebuji záznam o všech jeho stomatologických výkonech - kartu.

Rád bych se informoval, do kdy je lékař povinen vyplnit lékařskou zprávu pro pojišťovnu - trvalé následky. Nelíbí se mi jeho postup v komunikaci. Dne 27.8.2016 se mi stal úraz kolene. Dne 1.11.2016 jsem podstoupil operaci předního zkříženého vazu. Dne 30.8.2017 jsem žádal ošetřujícího lékaře o vyplnění zprávy pro pojišťovnu k přiznání trvalých následků (jsou a jsem schopen je dokázat na kontrole).