Počet stránek ve webu: 37.118

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsme majitelé zahrady od roku 1945 mimo zastavěnou plochu, kterou již oplotil předchozí majitel. Podle ní teče potok nevýznamného toku. Měli jsme zde cca 35 let chov ovcí. Po ukončení chovu plot postupně chátral, tak jsme ho 2010 z bezpečnostních důvodů zvětší části odstranili. 2015 jsme požádali stavební úřad o povolení k obnově plotu.

Od města jsme koupili pozemek na stavbu rodinného domu. Nad naším pozemkem jsou ještě dva pozemky města, které zatím město neprodalo. Při koupi pozemku bylo v zápise z veřejného zastupitelstva uvedeno, že inženýrské sítě a příjezdovou cestu vybudujeme a pak povrch i sítě předáme městu.

V územním opatření o stavební uzávěře nejsou uvedeny podmínky, co má být obsahem smlouvy o spolupráci ani v obecných obrysech. Podala jsem žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kde jsem město žádala o obsah smlouvy, na základě které nám nebyla schválena výjimka ze stavební uzávěry.

Na danou lokalitu, ve které chceme stavět rodinný dům zanikla k 1.1.2017 územní studie z důvodu marného uplynutí lhůty pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti. V srpnu 2016 jsme koupili od města stavební pozemek v dané lokalitě, v říjnu 2017 jsme podali žádost o vydání povolení stavby.

Vlastním pozemek 209 m2, přibližně obdélníkového tvaru cca 16 x 13 m. Ráda bych na něj umístila dřevěnou chatku cca do 30 m2 (nezáleží mi na poměru stran), postavenou svépomocí. Info o parcele z katastru: způsob využití: neplodná půda; druh pozemku: ostatní plocha; parcela nemá ev. BPEJ; žádná břemena apod. 2015 nám na životním prostředí ústně sdělili, že proti umístění chatky nemají de facto námitky.

Manžel ještě před svatbou získal pozemek, který mu darovali rodiče. Jedná se o zahradu s výměrou několik tisíc m2, která je v územním plánu vedena jako stavební pozemek. Nyní bychom na pozemku rádi společně postavili rodinný dům, tedy RD. Naše představa byla, že pozemek zůstane ve vlastnictví manžela a nově postavený dům budou součástí SJM, tudíž vlastníci domu budeme oba.

2014 jsme podepsali sousedovi souhlas s rekonstrukcí domu. Soused je majitelem dvou sousedících domů v naší ulici – č. 4 a č. 6. Náš dům sousedí s číslem 6. Rekonstrukce byla určena na účely bydlení. Během rekonstrukce si soused do domu č. 6 přihlásil šest různých s. r. o. firem a do domu začali docházet zaměstnanci i klienti, ačkoli stále probíhala stavba.

Soused nás požádal o podpis dokumentace na stavbu dřevníku. Stavbu už začal vybetonováním „patek“ z nichž jedna leží přesně na hranici našich pozemků (zahrad souvisejících s RD). Podepsat jsem mu dokumentaci odmítl. Konstatoval jsem pouze to, že pokud mu to stavební úřad schválí, tak můj souhlas ani potřebovat nebude.

Bydlím v panelovém domě, vlastníkem je bytové družstvo, mám byt odkoupený do vlastnictví. Poslední týden 12/2017 se začal v mém bytě šířit nepříjemný zvuk po spuštění vody od souseda z vedlejšího vchodu. Okamžitě jsem k němu šla, zjistila jsem, že rekonstruuje koupelnu - výměna umakartového jádra. Upozornila jsem ho na nepříjemné zvuky v mém bytě.

Dne 31.7.2017 podepsala dcera kupní smlouvu na byt v bytovém domě, jejíž součástí bylo Prohlášení vlastníka, ve kterém se, mimo jiné, uvádí v článku III, odstavci 25: "Jednotka č. 797/24 je garáž umístěná v 1. podzemním podlaží budovy, jehož podlahová plocha je 686,9 m2, v níž je vyznačeno 24 parkovacích stání."