Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Pokud bychom podali podnět na příslušný stavební úřad k prošetření nevyhovujícího stavebně - technického provedení rekonstrukce podlahy sousedního bytu, jaké má lhůty stavební úřad pro vyřešení této záležitosti? Telefonicky mi bylo na úřadu řečeno, že to může trvat až 5 let, což mě přijde zvláštní. Aleš

Zjistili jsme, že naše sousedka, která neustále napadá, uráží a podává stížnosti a žádosti o prošetření na stavební úřad, úřad životního prostřední atd. na nás, na ostatní sousedy, má v nepořádku následující: na pozemku, který je evidovaný jako orná půda a má výměru více jak 1000 m2 má vysázené stromy - meruňky: 49 stromů je ve stáří 18 let, 10 stromů vysadila 2017.

Prosím o Váš názor či radu ohledně postupu stavebního úřadu: 7.7.2016 jsem podala žádost o územní souhlas na výměnu stávajícího oplocení za nové včetně doložení souhlasu majitele sousedního pozemku, na jehož hranici se bude plot měnit. Ze zbývajících tří stran zůstane plot původní.

Jsem vlastníkem RD v obytné zóně, kde za mým plotem začíná komerční zóna. 2007 pozemky koupila firma, která se tam rozhodla postavit mrazírny, sklady atd. Vzhledem k tomu, že toto se nám ani jiným obyvatelům nelíbilo, měli podmínku oddělit obytnou zónu od komerční zemním valem s osázením dřevin.

Mám dotaz, zda stavební úřad může povolit odstranění sousední stavby, ačkoliv byly vzneseny v průběhu řízení námitky, že odstranění sousední stavby způsobí zásadní nepřiměřené omezení a ohrožení mých práv a oprávněných zájmů souvisejících s vlastnictvím mého domu, který sousedí s domem, který má být odstraněn.

Jsem vlastníkem pozemků parc. číslo 858, 1011, 1012. Pozemky se nachází v blízkosti silnice I třídy. Pozemky jsou vedeny v územním plánu, jako pozemky pro technickou infrastrukturu (výstavba trafostanice, vodojem. atd.). Jsou v zastavitelné části obce, tedy v intravilánu dle přílohy č. 2. Silnice vedoucí ke stavbě společnosti Gasnet dle obrázku č. 3 je ve vlastnictví společnosti Gasnet.

Již od 2016 roku řeším rekonstrukci rodinného domu, tedy RD, který jsem dostal, od rodičů. Rodinný dům stojí v Brně Ivanovicich, je to řadová nemovitost a je to jedna část dvojdomků. Nejprve jsme chtěli vše řešit ohlášením stavby. Proto jsme navštívili sousedy seznámili je s dokumentací a záměrem.

Máme nezkolaudovaný objekt (vedeno chata s nedokončenou přístavbou) a zahradu s hospodářskou kůlnou (vše stran vlastnictví bez problémů). Můžeme tyto prostory pronajímat osobě, podnikající jako OSVČ? Samozřejmě ne jako místo firmy, ale jako skladový prostor. Děkujeme, Božena

Řeším níže uvedenou problematiku k pozemku: pozemek na katastrálním úřadu ČR, tedy KÚ vedený jako ovocný sad. Obec nemá územní plán, jen vymezené zastavěné území, nachází se mimo tzv. intravilán, splňuje podmínku společné hranice s více než jedním pozemkem v zastavěném území.

Řeším níže uvedenou problematiku k pozemku: pozemek na katastrálním úřadu ČR, tedy KÚ vedený jako ovocný sad. Obec nemá územní plán, jen vymezené zastavěné území, nachází se mimo tzv. intravilán, splňuje podmínku společné hranice s více než jedním pozemkem v zastavěném území.