Počet stránek ve webu: 36.894

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2014 jsme podepsali sousedovi souhlas s rekonstrukcí domu. Soused je majitelem dvou sousedících domů v naší ulici – č. 4 a č. 6. Náš dům sousedí s číslem 6. Rekonstrukce byla určena na účely bydlení. Během rekonstrukce si soused do domu č. 6 přihlásil šest různých s. r. o. firem a do domu začali docházet zaměstnanci i klienti, ačkoli stále probíhala stavba.

Soused nás požádal o podpis dokumentace na stavbu dřevníku. Stavbu už začal vybetonováním „patek“ z nichž jedna leží přesně na hranici našich pozemků (zahrad souvisejících s RD). Podepsat jsem mu dokumentaci odmítl. Konstatoval jsem pouze to, že pokud mu to stavební úřad schválí, tak můj souhlas ani potřebovat nebude.

Bydlím v panelovém domě, vlastníkem je bytové družstvo, mám byt odkoupený do vlastnictví. Poslední týden 12/2017 se začal v mém bytě šířit nepříjemný zvuk po spuštění vody od souseda z vedlejšího vchodu. Okamžitě jsem k němu šla, zjistila jsem, že rekonstruuje koupelnu - výměna umakartového jádra. Upozornila jsem ho na nepříjemné zvuky v mém bytě.

Dne 31.7.2017 podepsala dcera kupní smlouvu na byt v bytovém domě, jejíž součástí bylo Prohlášení vlastníka, ve kterém se, mimo jiné, uvádí v článku III, odstavci 25: "Jednotka č. 797/24 je garáž umístěná v 1. podzemním podlaží budovy, jehož podlahová plocha je 686,9 m2, v níž je vyznačeno 24 parkovacích stání."

S manželkou jsme si koupili pozemek, kde na sousedním pozemku podél společné hranice je zbudované vodní podzemní dílo. Tzv. odlehčovací stoka DIN 2200/1200 mm. Vlastníkem VAK a. s. s břemenem na katastru. Při stavbě našeho (2009) i dalších dotčených pozemků jsme byli blokováni ochranným pásmem tj. 7 m od středu stoky na každou stranu, kde jsme tuto podmínku od stavebního úřadu dostali a dodrželi.

Zdědila jsem domek (selské stavení) po rodičích. Sousední dům je postaven na hranici pozemku. Mezi domy je náš dvůr široký 4 m a rozšiřuje se na 4,20 m. Sousedův dům je přízemní a nyní přišel soused požádat o souhlas ke stavbě - nástavba podkroví. Nechci žádné konflikty, ale vzhledem k tomu, že pozemek mezi domy je úzký, nerada bych souhlas dávala.

Soused si v roce 2016 postavil v těsné blízkosti mého domu pergolu. Na můj nesouhlas s touto stavbou bylo již několikrát řízení, soused se odvolal a stavební úřad mě sdělil, že si může požádat o zahájení řízení o dodatečné povolení stavby. Já s touto nepovolenou stavbou nesouhlasím. Myslel jsem si, že stavba musí být nejméně 2 m od sousedního pozemku.

Kolem mého domu opravovala obec v roce 2010 místní komunikaci bez stavebního povolení. Z kamenité cesty se stala asfaltová s obrubníky. Na místním šetření konaného za účelem žádosti o dodatečné povolení stavby, jsem do protokolu uvedl výhradu dopojení obrubníku nově zbudované komunikace k vedlejším stávajícím plochám, plochy jsou asfaltové a byly dopojeny plynule k původní kamenité cestě a jsem jejich majitelem.

2015 jsem koupil pozemek o výměře 800 m2, v Senohrabech, který je veden jako zahrada. Za pozemek jsem zaplatil 550.000 Kč. Nyní jsem se rozhodnul, že pozemek nevyužiju a chtěl bych ho prodat za minimálně stejnou částku, za kterou jsem ho koupil. Tedy upozorňuji, že na prodeji jsem se nemínil nijak obohatit.

Vlastníme pozemek, na kterém budeme stavět rodinný dům RD. Na tomto pozemku vede vysokotlaký plyn. Od plynařů jsme povolení obdrželi v jaké vzdálenosti můžeme stavět. Nyní chceme tento pozemek oplotit, ale nevíme zda potřebujeme stavební povolení na oplocení.