Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Po několika letech kolaudujeme rekonstrukci naší verandy. Stavební úřad nařídíl ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.7.2018. V uvedené pozvánce není nikde napsáno, jak se můžeme z tohoto šetření omluvit pokud se nám v tento den nehodí. Manžel jim týden dopředu dal písemně omluvu, že se nám tento termín nehodí, protože jsme na již zaplacené dovolené.

Koupili jsme v panelovým domě byt od města a zjistili jsme, že nemáme projektovou dokumentaci stavby. Firma Bytes, která zpravuje městské byty, nám zdělila, že ji nemůžou najít a ať se obrátíme na stavební úřad. Na stavebním úřadě nám řekli, že nemůžou projektovou domumentaci najít a zkusí dohledat v archivu. Tam se bohužel také nic nenašlo.

06/2018 jsem dokončil stavbu rodinného domu RD nepodléhající kolaudaci a podal žádost o přidělení čísla popisného. Místo vyhovění mi byla nařízena kontrolní prohlídka, při které jsem musel dokládat dokumenty, jako revize, stavební deník, předávací protokoly atd. Na konci prohlídky mi bylo oznámeno, že dokud nebude příjezdová cesta dle územního rozhodnutí, nepředá stavební úřad žádost o č. p. na obecní úřad.

Sousedova stavba stojí přesně, z historických důvodů, na hranici pozemku. Pokud dodržím zákonnou vzdálenost odstupu 7 metrů, vychází mi na šířku stavby mého domu pouhých 8m. Rád bych vzdálenost dvou staveb (obě mají okna obytných mistností) zkrátil na vyjímku.

Prosím o dotaz týkající se využití pozemku. Zakoupil jsem v minulosti drážní pozemek, kde jsem si postavil větší garáž (na obrázku stojí vpravo, ale dosud tam není). Pozemek má rozlohu asi 400 m2. Je hustě zasíťován, plyn elektrické vedení, kanalizace, je v průmyslové zóně a je veden jako ostatní plocha.

Sousedé mi napadli v září 2012 Stavební povolení (SP) Přezkumným řízením, které bylo zrušeno a stavební povolení SP zůstalo platné (květen 2018). Nechtějí dovolit vstup na jejich střechu a vlastně provést oplechování, i když bych postupovala dle stavebního povolení SP.

Stavební povolení, jehož jsme účastníky řízení, bylo z důvodu nicotnosti po 4 letech zrušeno. Prosím o informaci, zda je stavební úřad povinnen zasílat účastníkům řízení všechny dokumenty, týkající se zrušeného stavebního řízení, pokud o to účastník řízení požádá.

Chci se zeptat - plánujeme dělat nový plot mezi naší a sousedovou zahradou. Dům jsme koupili před 2016. Jedná se o řadovou zástavbu domů. Plot je náš, to oba víme. Stávající plot je cca 1,5 m vysoký, z klasického pletiva (je určitě nižší než standardní plot). My zamýšlíme část plotu (cca prvních 10 m od domu) zvýšit na výšku cca 2 m a udělat jej z neprůhledného zdiva či desek pro zajištění většího soukromí.

Máme možnost výhodně koupit nemovitost, která je vedena jako objekt občanské vybavenosti (klubovna) + stavba obč. vybavenosti (kůlna), obě budovy se nachází na pozemku vedeného jako sportoviště a rekreační plocha. Ostatní okolní pozemky (sportoviště) jsou již prodány a majitel bude žádat o změnu užívání, což my bychom také udělali, ale může to proběhnout s nejistým výsledkem nejdříve za 2 roky.

V roce 2014 jsme koupili starší rodinný dům, RD. Na pozemku stojí další drobné stavby. Při refinancování hypotečního úvěru HÚ jsme však narazili – banka je považuje za černé stavby. Jedná se o 2 kůlny. Dřevěná kůlna: