Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít kupní smlouva, aby byla platná.

Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít darovací smlouva, aby byla platná a zda musí být smlouva písemná nebo nemusí.

Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít plná moc, aby byla platná.

Text stránky pojednává o tom, co by mělo být napsáno v žádosti o podmínečné propuštění.

Stránka obsahuje informace o tom, co musí vždy faktura obsahovat, aby byla platná.

Stránka obsahuje informace o tom, co musí vždy směnka obsahovat, aby byla platná.

Rád bych Vás požádal o radu při rušení věcného břemene chůze a jízdy. V roce 2008 jsem od mých rodičů dostal nemovitost, u které jsem z výpisu LV zjistil, že se k tomuto pozemku váže věcné břemeno chůze a jízdy přes dvůr a kůlnu pro sousedy. Vše bylo součástí darovací smlouvy a břemeno bylo převedeno s pozemkem na mě. Se sousedem jsem to probíral a dohodli jsme se, že toto břemeno zrušíme, protože již dlouhá léta mají svůj vjezd a toto břemeno v žádném případě nevyužívají a ani nebudou. Začal jsem nyní zjišťovat jak sepsat smlouvu o zániku věcného břemene se sousedem pro vklad do katastru. Ve všech vzorech co jsem našel je článek, odkazující na smlouvu o vzniku věcného břemene. Ale v mém případě nic podobného nemám, protože smlouvu jsem neuzavíral já ani soused, stalo se tak za bývalých vlastníků. Proto jsem zavítal na katastrální úřad, abych zjistil víc.

Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít zprostředkovatelská smlouva, aby byla platná a zda musí být smlouva písemná.

Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít účetní doklad, aby byl platný. Co musí být na něm uvedeno je specifikováno v §11 zákona o účetnictví.

Mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Protože neexistuje důvod pro možnou výpověď (plním si své povinnosti, vlastník nepotřebuje byt pro sebe a své blízké, …) přišel pronajímatel s nápadem, že zpochybní samotnou nájemní smlouvu. Ta byla uzavřena před 10 lety a je možné, že některé náležitosti postrádá. Co by následovalo, kdyby se mu zpochybnění povedlo? Mám nějakou možnost se bránit? Děkuji. Yvona