Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená žaloba.

Návrh na zahájení soudního řízení ve sporné záležitosti. Žaloba má zejména obsahovat přesnou formulaci soudního výroku, jehož se žalobce domáhá, tzv. žalobní petit.