Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená zrušovací stanovení, derogační klauzule.

V závěru právního předpisu obsažené ustanovení o tom, které právní předpisy nebo jejich části se tímto novým právním předpisem zrušují.