Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená zprostředkovatelská smlouva.

Zprostředkovatel se v ní zavazuje obstarat zájemci uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu (provizi) tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.