Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená zmetek.

Vadný výrobek. Zaměstnanec, který z nedbalosti zaviní výrobu zmetku, odpovídá zaměstnavateli za škodu až do částky rovnající se polovině jeho průměrného měsíčního výdělku.