Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená zcizení.

Zákonný převod majetku do cizích rukou. Výraz zcizení nutno odlišovat od odcizení neboli krádeže.