Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená zajištění závazků.

Způsoby zajištění závazků jsou: smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zástavní smlouva, zajišťovací převod práva dlužníka ve prospěch věřitele, postoupení pohledávky dlužníka, poskytnutí jistoty, uznání dluhu.