Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená vacatio legis.

Období mezi datem platnosti a počátkem účinnosti právního předpisu. Tento čas se vymezuje ke studijní a organizační přípravě na používání předpisu.