Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená úpadek, bankrot.

Situace, kdy dlužník má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své závazky. Takový dlužník se nazývá úpadce.