Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená srávní řízení.

Řízení, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob rozhodují v oblasti státní správy státní orgány.