Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená sousedské právo.

Lidový souhrnný název občanskoprávních norem upravujících práva a povinnosti mezi sousedy, např. ustanovení o zákazu tzv. imisí, tj. obtěžování souseda hlukem, prachem, kouřem, zápachem, stíněním apod.