Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená smluvní pokuta.

Jeden ze způsobů zajištění závazků, ujednání o pokutě pro případ porušení smluvní povinnosti. Pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena její výše.