Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená příkazní smlouva.

Souhrnný název pro různé typy obstaravatelských občanskoprávních smluv. Příkazní smlouvou je každá smlouva, v níž se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.