Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená promlčení výkonu trestu.

Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, odstupňované od pěti do dvaceti let.