Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená precedens.

Předchozí rozhodnutí určitého případu, které zpravidla slouží za příklad, k rozhodování obdobných případů následujících.