Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená právo zpětné koupě.

Písemné vedlejší ujednání při kupní smlouvě o tom, že prodávající má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu.